Wikia


In de ijskoude afval van Northrend, de laatste slag tegen de genadeloze Lich Kingeindigde in een overwinning voor Azeroth verdedigers. Bij thuiskomst werden de veteranen van de meedogenloze strijd tegen de gesel overladen met lof voor hunheldhaftige offers, terwijl de eervolle dood waren gerouwd. Maar als opnieuw hooplaaide in de nasleep van de val van de Lich King's, groeide native elementaire Azerothde geesten verward en grillig, waarin uit een serie van dodelijke natuurrampen. Hordeen Alliance leiders krabbelde naar aanwijzingen over de zorgwekkende toestand van dewereld, maar niets kon laten opstellen voor wat om te waarschuwen come.Without, debeschadigde Dragon Aspect Deathwing, barstte uit het stenen hart van Deep Holm, hetdomein van de aarde binnen de Elemental Plane. Jagged scheuren waren gescheurdover de aarde, en monsterlijke golven geteisterd kustgebieden. Van Duizend Naaldenaan de Blasted Lands, was het oppervlak van Azeroth hersmeed door gewelddadigeomwentelingen. Nu moeten de Horde en de Alliance verdedigen hun huizen tegenDeathwing en zijn volgelingen, bezwaard met het verontrustende feit dat de wereld zoalsze weten dat het is veranderd ... voor eeuwig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.