Wikia


Paladins zijn de heilige krijgers van Azeroth. Ze kunnen de zwaarste armor van het spel dragen en hun heilige krachten gebruiken om zichzelf of anderen te helen. Ze zijn een voorbeeld voor de maatschappij, en doen alles wat goed is. Het heilige licht (hetgene waarin ze geloven) geeft hun de kracht om de slechte te veroordelen, zichzelf kracht te geven en om andere mensen van het slechte te beschermen. Paladins hebben extra krachten tegen ondode en duivelse creaturen. Voor mensen die met een edele ridder willen spelen, is de paladin perfect.

Enkel humans en dwarves konden eerst paladin worden. Na de Burning Crusade konden ook Draenei en Blood elves paladins worden. Na Cataclysm was het ook voor tauren mogelijk paladins te maken.

Een paladin is een hybride klasse wat betekent dat ze als tank, dps en healer kunnen functioneren, net zoals druids.

Een paladin die tankt moet zich in de protectie talenten boom specialiseren en functioneren als redelijke tanks.

Paladins die willen dps'en moeten zich specialiseren in de "retribution" talenten boom. Zij zijn dan de rechter die beslissen over goed en kwaad. Met deze talenten boom kan je gemakkelijk damage verrichten zonder dat je al goed moet zijn.

Helende Paladins specialiseren zich best in de heilige talenten boom. Paladins kunnen goed helen en worden als de redelijk goed beschouwd (vooral in raids). Helende paladins rekenen vooral op hun kritikale helingen, hierdoor word hun mana vergoedt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.