Wikia


Deze NPC kan men vinden in de Iron Concourse in Ulduar, voordat men de Flame Leviathan event start.

VaardighedenEdit

  • Icon spell arcane arcanetorrent Laser Barrage - (50 yard range, channeled) Vuurt een Laser-salvo af, welke alle vijanden in een bepaald gebied schade doet.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.