Wikia


InformatieEdit

Deze NPC kan men vinden in de Iron Concourse in Ulduar, voordat men de Flame Leviathan event start.

VaardighedenEdit

  • Spell fire flamebolt Flame Cannon - (20 Energy, 200 yard range, 1 sec. cast) Vuurt een kanon af op een willekeurige vijand.
  • Ability warrior charge Jump Attack - (150 yard range, instant) Springt bovenop een vijand, waarbij hij 120% wapen schade doet.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.