Wikia


Neutral 32
Lore Keeper of Norgannon
Lore Keeper of Norgannon (Ulduar)
Ras Projectie (Giant)
Level 80
Health 17,010
Reactie Alliance Horde
Locatie Expedition Base Camp, Ulduar

De Lore Keeper of Norgannon is een projectie gecreëerd door een vliegende bal in het Expedition Base Camp in Ulduar.

Belangrijk feit is dat hij refereert aan Yogg-Saron als zijnde de belangrijkste gevangene in Ulduar.

DialoogEdit

Greetings.

GossipGossipIcon Activate secondary defensive systems.

Activating secondary defensive systems will result in the extermination of unauthorized life forms via orbital emplacements.
You are an unauthorized life form.
Please confirm.

GossipGossipIcon Confirmed.

Security override permitted. Secondary defensive systems activated.
Backup deactivation for secondary systems can be accessed via individual generators located on the concourse.

VertalingEdit

Gegroet.

GossipGossipIcon Activeer secudaire verdedigings-systemen.

De secudaire verdedigings-systemen activeren zal resulteren in de vernietiging van niet-geautoriseerde levensvormen via de aanwezige verdediging.
Jij bent een niet-geautoriseerde levensvorm.
Gaarne bevestigen.

GossipGossipIcon Bevestigd.

Beveiligings override toegestaan. secudaire verdedigings-systemen geactiveerd.

Opmerkingen Edit

  • Om de Flame Leviathan event in hard mode te beginnen, moet de raidleider met de Lore Keeper of Norgannon praten, en hem opdragen om de verdediging van Ulduar te activeren. Hierna verdwijnt de Lore Keeper en rent High Explorer Dellorah naar Brann Bronzebeard om hem te vertellen wat de speler zojuist gedaan heeft.
  • Sinds dit de eerste npc is die de meeste spelers tegenkomen, is dit een grote reden voor wipes voor nieuwe groepen, omdat sommigen de event opstarten met deze NPC, en de torens niet vernietigt worden, waardoor de event in hard mode zal worden geprobeerd.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.