Wikia


Neutral 32 The Hinterlands
Level 30-35
Hinterlands
HoofdstadAerie Peak (8,000)
Populatie13,000
RassenIconSmall Wildhammer MaleIconSmall Wildhammer Female Wildhammer dwarf (8,450)

IconSmall ForestTroll MaleIconSmall ForestTroll Female Forest troll (3,900)
High elfIconSmall HighElf Female High elf (650)
DraeneiDraenei Draenei
IconSmall Undead MaleIconSmall Undead Female Forsaken
IconSmall DragonGreen Green dragonflight

IconSmall Wildkin Wildkin
BestuursvormErfelijke monarchie
BronnenGoud, jacht, hout
AffiliatieAlliance
LocatieOostelijk Lordaeron
Bronnen: Lands of Conflict, pg 98-99


The Hinterlands, located in the Northern part of the Eastern Kingdoms, are probably most notable for the Wildhammer dwarves who make their residence at Aerie Peak in the west. The Wildhammers have always been staunch allies of the Alliance. It is from the Hinterlands that these dwarves find and tame their world-renowned gryphons. The Razorbeak gryphons roam wild in this region.

Patch weizigingnEdit

  • WoW Icon 16x16 Patch 1.5.0 (2005-06-07):
    • The Hinterlands heeft een nieuwe Horde quest hub bekend als Revantusk Village, gelegen aan de oostkust.
    • Een nieuwe begraafplaats is toegevoegd bij de oostkust van de Hinterlands bij de Overlook Cliffs.
    • De twee Hinterlands begraafplaatsen gebruiken nu een systeem dat het zeker maakt dat de geesten van dode character naar de dichtstbijzijnde begraafplaats gaan.

Externe links Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.