Wikia


Horde 32 Eversong Woods
Level 1 - 11
Quel'Thalas official art
HoofdstadHorde 15 Silvermoon City
RassenIconSmall BloodElf MaleIconSmall BloodElf Female Blood elf
IconSmall Troll MaleIconSmall Troll Female Jungle troll[1]
IconSmall Undead MaleIconSmall Undead Female Undead
IconSmall ForestTroll MaleIconSmall ForestTroll Female Forest troll
IconSmall NightElf MaleIconSmall NightElf Female Night elf
IconSmall Murloc MaleIconSmall Murloc Female Murloc
IconSmall Wretched Wretched
BestuursvormTussenregering
LeidersIconSmall Lor'themar Regent Lord Lor'themar Theron
Kleine nederzettingenHorde 15 Fairbreeze Village

Horde 15 Sunstrider Isle
Horde 15 Falconwing Square
Neutral 15 Tor'Watha

Neutral 15 Zeb'Watha
AffiliatieQuel'Thalas (Horde)
LocatieNoordelijk Quel'Thalas
PvP statusHorde territory (alleen voor PvP realms)


Eversong Woods (ook bekend als Eversong Forest) is een reclaimde sectie van Blackened Woods (voormalig Eversong Forest genoemd tijdens de Tweede Oorlog). Het is de starting zone voor ras der blood elves, geïntroduceerd in World of Warcraft's eerte uitbreidingsset - The Burning Crusade. Het is onberijkbaar voor mensen zonder die uitbreidingsset. Eveneens is het de locatie van Silvermoon, zeker de grootste en oudste nog overeind staande hoofdstenen van de wereld van Azeroth.

References Edit

External links Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.