Wikia


Elder Rise

Elder Rise

Elder Rise is direct ten oosten van de centrale bluff en is het thuis van de Cenarion Circle in Thunder Bluff. Vele druids en druid trainers verblijven hier. Het is ook hier waar de elder crone Magatha Grimtotem en Arch Druid Hamuul Runetotem hun residentie maken. Het is verbonden aan de high rise en middle rise via aparte touwbruggen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.