Wikia


Alliance 32 Auberdine
Auberdine
De stad van Auberdine
TypeKleine stad
Populatie5,500
Leider(s)Thundris Windweaver
Ras(sen)IconSmall NightElf MaleIconSmall NightElf Female Night elf
IconSmall Dwarf MaleIconSmall Dwarf Female Dwarf
Taal/talenDarnassian, Common
Religie(s)Druidism, Elune
AansluitingAlliance
LocatieDarkshore
Characteristics
FaciliteitenDone Inn          Done Brievenbus

Done Stallen

Done Aambeeld & Smidse

Undone Bank       Undone Auctions
TrainersUndone Class
Done Profession
ReisDone Flight Master(s)
Done Mass-transit
Undone Portal(s)
StatusVernietigd
Bronnen: Lands of Mystery, 11-12


Auberdine was de grootste night elven haven ter wereld, tot de Shattering er voor zorgte dat de stad werd veranderd in een ruïne en was vergeven van de elemental. De stad had directe connecties met Stormwind, Rut'Theran Village en Valaar's Berth, en was mede daarom het economische centrum van Darkshore.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.