FANDOM


Neutral 32 Aurius
Aurius TCG
Rasė Žmogus
Lygis 60 Elitas
Klasė Paladinas
Gyvybės 5,200
Mana 3,651
Vieta Alonso Koplyčia, Stratholmas, Rytinės Maro Žemės
556px-Aurius

Aurius žaidime

Aurius - 60 lygio žmogus paladinas, kurį galime rasti Alonso Koplyčioje, Stratholmo miesto Vyresniųjų Aikštėje (Elder's Square).

Biografijos faktaiRedaguoti

Koplyčia kurioje jis klupi, yra ta pati koplyčia kur Utheris Laitbringeris priėmė priesaika kaip pirmasis paladinas. Jei pateiksite Tikėjimo Medalioną Auriui, jis jums padės kovoje su Baronu Rivendeiru.

Kraujo elfų paladinai ieškodami savo žirgo turi aplankyti Stratholmą ir užgesinti amžinąją ugnį kuri liepsnoja koplyčioje. Kai jie tai padaro, Aurius tampa priešu ir turi buti nužudytas, kartu su penkiomis paladinų dvasiomis (Nukariautoju Elmaru, Ieškotoja Katela, Teisinguoliu Gregoru, Vikaru Jeronimu ir Arbitru Nemu) kurie atsiranda mirus Auriui. Kaip visi paladinai, Aurius gynasi ir gydosi.

UžduotysRedaguoti

CitatosRedaguoti

  • "Before I submit to this impending death, there is one last thing I must do."

(Prieš man susitaikant su artėjančia mirtimi, liko vienas dalykas kurį aš turiu padaryti.)


  • "It is good to see others who fight the Scourge in Stratholme, for it is here they are strongest. Greetings. I am Aurius. I was once a paladin of the Silver Hand, but like others whose faith wavered... I fell from grace. The Scourge seduced me and nearly transformed me into a death knight! Finally sensing my peril, I fled to this chapel. It is a sacred place where the first paladin, Uther the Lightbringer, was ordained into the Knights of the Silver Hand."

(Gera matyti kitus kurie kovoja su Rykšte Stratholme, juk čia jie stipriausi. Sveiki. Aš esu Aurius. Aš kartą buvau Sidabrinės Rankos paladinu, bet kaip ir kiti, kurie sudvejojo tikėjimu... aš kritau prieš malonę. Rykštė suviliojo mane ir vos nepavertė manes mirties riteriu! Pagaliau, jausdamas riziką savo gyvybei, aš pabėgau į šią koplyčią. Tai yra Šventa vieta kurioje pirmasis paladinas Utheris Laitbringeris buvo įšventintas į Sidabrinės Rankos Riterius)


Puolant Rivendeirą:

  • "Rivendare! I come for you!"

(Rivendeirai! Ateinu taves!)


Rivendeiras užmuštas:

  • "Argh!"


Po to:

  • "Leave me. My wounds are great and I fear they will overtake me. Thank you, <name>. I will die here, but because of you... I'll die in peace."

(Palikite mane. Mano žaizdos yra pernelyg didelės aš bijau jog jie perims mane. Ačiū tau, <Žaidėjo vardas>. Aš mirsiu čia, bet dėl taves... aš mirsiu ramia širdimi.)

Cataclysm-Logo-Small CataclysmRedaguoti

Cataclysm papildyme, paskutinis bosas Stratholme bus vardu Lordas Aurius Rivendeiras. Speliojama jog tai tas pats asmuo, ir galbūt Barono Rivendeiro įpėdinis

PanašumaiRedaguoti