World of Warcraft Wiki
Advertisement

A tulajdonságok (angolul: attributes) a karakter harci képességeinek alapvető eleme. Az öt elsődleges tulajdonság az erő, a fürgeség, az állóképesség, az intellektus, és a lélek. Ezt az öt tulajdonságot a páncélzattal (angolul: armor) együtt szokták "Alap Statisztikáknak" (angolul: Base Stats) is nevezni. Ezeket gyakran emlegetik egyszerűen csak statisztikáknak.

A másodlagos tulajdonságok száma lényegesen több, és befolyásukat a harc valamely formájában fejtik ki önmagukban vagy az elsődleges tulajdonságok részeként. Másodlagos tulajdonságok például a kritikus találati ráta, a sebzéselnyelés, a támadási erő, és a varázserő.

Minden szintlépést követően a karakter kasztjától függően növekszik meg egyes tulajdonságainak értéke. Például a mágus minden esetben több intellektussal rendelkezik, mint a zsivány, akinek több fürgesége van. A tulajdonságok alapvetően a karakter által hordott felszereléstől növekednek, de vannak ideiglenes hatások is, mint az erősítők, elixírek, tekercsek, aurák, de még sok egyéb lehetőség is létezik.

Közel minden harci mechanizmus felhasznál egy vagy több tulajdonságot. A megfelelő tulajdonság megnövelése egyúttal megnövelheti a sebzést, a sérülés mérséklését, a gyógyítást, a karakter életét és mannáját és sok más értéket. A hatékony harc folyamán fontos, hogy a játékos tisztába legyen a tulajdonságok értékével.

Erő

Lásd még: Támadási erő

Az erő (angolul: Strenght, röviden: STR) a következő hatásokkal rendelkezik:

 • Közelharci fegyverek esetén megnöveli a támadási erőt:
 • Megnöveli a blokkolási értéket Erő / 2 arányban, lekerekítve a blokkolásnak is van határa.
 • A halállovag esetében megnöveli a hárítás esélyét minden erőpont után 0,25 hárítás értékkel. Lásd még: Erőteljes Kitérés (Forceful Deflection).
 • A paplovag három pontos Fénnyel érintett (Touched by the Light) talentje (kilencedik ág a Protection talent-fában) az erő 20%/40%/60%-ához viszonyítva megnöveli a varázserőt.

Az erő nem növeli meg sem a kritikus találat esélyét, sem pedig a blokkolás esélyét.

Fürgeség

AGI per 1% Crit
Kaszt 60. szint 70. szint 80. szint
Halállovag 20 33 62.5
Druida 20 25 83.33
Vadász 33 40 83.33
Mágus 20 25 51.02
Paplovag 20 25 52.08
Pap 20 25 52.08
Zsivány 29 40 83.33
Sámán ?? 40 83.33
Boszorkánymester 20 25 50.50
Harcos 20 33 62.5
AGI per 1% Elkerülés
Kaszt 60. szint 70. szint 80. szint
Halállovag ? ? 73.53
Druida Ismeretlen 14.7 41.66
Vadász 20 26.5 75.18
Mágus 20 25 51.28
Paplovag 20 25 52.08
Pap 20 25 52.08
Zsivány 14.5 20 41.49
Sámán 20 25 52.08
Boszorkánymester 20 25 52.08
Harcos 20 30 73.53
Lásd még: Kritikus csapás

A fürgeség (angolul: Agility, röviden: AGI) a következő hatásokkal rendelkezik:

 • Növeli a támadás erejét a távolsági fegyvereknél (kivéve pálcák) vagy közelharci fegyvereknél egyes osztályokban.
  • Harcosok, vadászok, és a zsiványok minden fürgeség pontért 1 távolsági támadási erőt kapnak.
  • Vadászok, zsiványok, sámánok (3.0.2-től), és a druidák minden fürgeség pont után 1 közelharci támadási erőt kapnak.
 • Növeli a páncélzatot minden fürgeség pont után 2 ponttal.
 • Növeli a kritikus csapás esélyét.
 • Növeli az elkerülés esélyét támadáskor. Ez függ a karakter kasztjától és annak szintjétől.

Agility Egyenértékű Pontok számítási képlete, az fürgeség hozzájárulása. Lehet, hogy idejétmúlt főleg a vadászok tekintetében.

Állóképesség

Az állóképesség (angolul: Stamina, röviden: STA) csak egy hatással rendelkezik:

 • Minden kaszt esetében az állóképesség minden egyes pontja után 10 pont életerőt ad, kivétel az állóképesség első húsz pontjánál, mert akkor csak egy pontot ad. Továbbá minden olyan kaszt, amelyik képes peteket használni, megnöveli magának a petnek is az életerejét, de nem a alap állóképességéhez viszonyítva nyer életerőt, hanem 8,4 és 11 életerő közötti pontot attól függően, hogy milyen típusú petről van szó, amit meglehet figyelni a vadász vadállatainál, a boszorkánymester szolgáinál és a halállovag megelevenített hullarablója esetében.
 • Minden kaszt számára elérhető olyan erősítő vagy bónusz, legyen az akár alap, akár talent-alapú, amely megnöveli az állóképességet.
 • A bányászatban jártas karakterek foglalkozásukból adódóan elérhetnek egy passzív bónuszt, az Edzettséget (Toughness), amely a foglalkozás és karakter szintjének függvényében növeli meg az állóképességet.

Intellektus

Kaszt Várt
@60
60. szint
1% Crit
70. szint
1% Crit
80. szint
1% Crit
Boszorkánymester 200 60.6 81.92 166.6667
Druida 192 60.0 80 166.6667
Sámán 259 59.5 80 166.6667
Mágus 286 59.5 80 166.6667
Pap 160 59.2 80 166.6667
Paplovag 106 54 80.05 166.6667

Az intellektus (angolul: Intellect, röviden: INT) a következő hatásokkal rendelkezik:

 • Megnöveli a mannapontokat. A játékos karakter az intellektus minden pontja után 15 mannapontot kap, kivétel az első húsz intellektuspontnál, mert akkor csak egyet. A boszorkánymester szolgái az alap intellektusuk után egy pontot kapnak, az imp ~4,9, míg a többi szolga ~11,5 további pontot nyer az intellektusból.
 • Megnöveli a mágikus kritikus találat esélyét. Ez a növekedés a választott kaszttól és szintjétől függ; általánosságban egyenesen arányosan növekszik magával az intellektussal, de egy bizonyos szint után mérséklődik. Lásd a táblázatot.
 • A 2.4 javítás után az intellektus megnöveli a Lélek után nyert MP5 értékét.
 • A 3.0 javítás után a sámán minden intellektuspontja után 1 támadóerőt kap, ha megtanulta a Mentális Ügyesség (Mental Dexterity) talentet.
 • Megnöveli a megtanult fegyver képzettség értékét. A 2.0 javítás előtt ezt még jelezték, majd később eltávolították az információt, ennek ellenére a tesztek szerint még mindig kifejti hatását, ezért bármilyen kaszttal vagy, egy intellektuserősítés burkoltan megnövelheti fegyverforgatásod minőségét.

Lélek

Lásd még: Formulák: Életerő regenerációFormulák: MannaregenerációÖt másodperces szabály

A lélek (angolul: Spirit, röviden: SPI) a következő hatásokkal rendelkezik:

 • Megnöveli az életerő- és mannaregenerációt. A lélek minden karakter életerő- és mannaregenerációjának mértékére vonatkozik.
  • A lélekből nyert életerő regeneráció nem működik harc alatt, kivétel a trollok esetében, mivel ők még képesek az életerejük 10%-át visszagyógyulni a Regeneráció (Regeneration) faji adottságuknak köszönhetően.
  • A mannaregeneráció harc alatt is működik, de csak a varázslás utáni 5 másodperccel indul el (öt másodperces szabály). Néhány kaszt talentje és képessége ebben a periódusban további mannaregenerációt biztosít.
 • A 2.4 javítás után az intellektus megnöveli a Lélek után nyert MP5 értékét.
 • A boszorkánymesterek a teljes lélek 30%-a után kapnak varázserőt a Fel Páncél (Fel Armor) erősítés alatt, de a három pontos Démoni Égisz (Demonic Aegis) talent ezt 33%/36%/39%-ra emelheti fel. Az Életcsapolás (Life Tap) használata során a lélek továbbá megnöveli az életerőből nyert manna mértékét.
 • A mágusok az Olvadt Páncél (Molten Armor) hatása alatt képesek megnövelni a mágikus kritikus csapásuk esélyét a lélek 35%-ának mértékével. Ez továbberősítheti az "Olvadt Páncél rovása" (Glyph of Molten Armor), ami +20%-al növeli meg az erősítés mértékét.

Az elsődleges gyógyítók, tehát a szent papok és a megújító druidák kivételével a legtöbb játékos úgy tartja, hogy a Lélek az egyik leghasztalanabb tulajdonság, mivel csak az életerő- és a manna visszanyerését szolgálja. A legtöbb kaszt számára bár jól jön a mannaregeneráció, de a harc közben a közelharci kasztok (harcos, zsivány, macskaformában lévő druida :stb) nem képesek visszanyerni elvesztett életerejüket (kivételek a trollok); az a kismértékű gyógyulás pedig távolról sem elég, mint amit az ételek és a kötszerek biztosíthatnak.

Egyéb

A másodlagos tulajdonságok közvetlenül határozzák meg a játékos harcban nyújtott teljesítményét. Az öt elsődleges tulajdonság csak közvetve járulnak hozzá a harc sikeréhez azáltal, hogy elérhetővé teszik az alábbi statisztikai mutatókat.

Harci képzettségek

Lásd még: Harci kategória

A harci képzettségeket (angolul: Combat skills) tapasztalat útján tanulhatja meg a karakter, és az alapértékének van határa (angolul: cap), amit a karakter szintjéhez viszonyítva ötösével növekszik (Például egy 50. szintű karakter csak szintlépéssel érheti el, hogy túllépjen a "Védelem" képzettség számára elérhető 250 képzettségérték felett).

 • Fegyver képzettség (angolul: Weapon skill) - Minden fegyvertípusnak van külön fegyver képzettsége: kard (egy- és kétkezes), buzogány (egy- és kétkezes), fejsze (egy- és kétkezes), bot, tőr, szálfegyver, íj, nyílpuska, puska, pálca, és fegyvertelen (ez esetben az ökölfegyver).
  • Megjegyzés: A druidák fegyverképzettsége is képes fejlődni, amikor állati alakban vannak (ez azért fontos, mivel ezekben a formákban egyáltalán nem látszik a kezükbe tartott fegyver). Ha nem akarod, hogy fejlődjön az általad hordott fegyver típusának képzettsége, egyszerűen ne használd azt. Bagolyalakban már használhatja a fegyverét.
 • Védelem képzettség (angolul: Defense skill) - A védelem a játékos számára előfeltétel az őt ért közelharci sérülések mérséklésében. A védelem csökkenti az ellenség kritikus találatának esélyét, és növeli az elhibázás lehetőségeinek esélyét.

Fizikai harc

 • Fegyver sebzés (angolul: Weapon damage) - A fegyver sebzés a játékos által hordott fegyver képzettsége. Közelharci fegyverek esetében megnövelhető bájolásokkal, és fenőkövekkel. Távolsági fegyverek esetében távcsövekkel, és munícióval (nyílvessző és lőszer).
 • Fegyver sebesség (angolul: Weapon speed) - A fegyver sebesség a játékos által hordott fegyver képzettsége, amely meghatározza az adott fegyverrel történő csapások közt eltelt időt.
 • Támadási erő (angolul: Attack power, röviden: AP) - Megnöveli a hordott fegyver sebzését. A támadási erő közvetlenül megnövelhető a felszerelés, és az erősítések után kapott támadási erővel, közvetve pedig (kaszttól függően) az erő és a fürgeség útján.
 • Távolsági támadási erő (angolul: Ranged attack power, röviden: RAP) - Megnöveli a sebzést a játékos által hordott íj, nyílpuska vagy puska estében, de pálcának nem. A távolsági támadási erő növelése megegyezik a közelharci támadási erőjével.
 • Kritikus csapás (angolul: Critical strike, röviden: Crit) - Megnöveli annak esélyét, hogy a karakter támadásai során kritikus ütést érjen el. A kritikus esély közvetlenül megnövelhető a kritikus értékkel, közvetve pedig a fürgeséggel.
 • Találat (angolul: Hit) - Megnöveli a sikeres találat esélyét közelharci fegyverek esetében. A találati esély megnövelhető a találati értékkel.
 • Gyorsaság (angolul: Haste) - Csökkenti a támadások közt eltelt időt. Ez nagyban megnövelhető a fegyver sebességével, viszont nincs hatással az újratöltési időre. A gyorsaság megnövelhető a gyorsasági értékkel.
 • Páncéláthatolás (angolul: Armor penetration) - Csökkenti a célpont páncélzatát. A páncéláthatolást szokás úgy írni, hogy a "te támadásod nem veszi figyelembe a célpont páncélzatának X (érték)" ("your attacks ignore X of your opponent's armor").
 • Szakértelem (angolul: Expertise) - Csökkenti az ellenség esélyét az elkerülésre/hárításra a szakértelem pontok után 0,25%-al.

Mágikus harc

 • Varázserő (angolul: Spell power) - Megnöveli a sebzést és a gyógyítást varázslatok esetében. A pontos érték a varázslat megidézési idejétől vagy hatásának időtartalmától változhat. A bónusz sebzés szintén csak egy adott mágiaosztályra vonatkozik, de ez a tárgyak esetében nagyon ritkák, viszont a talent-ágaknál már gyakoribbak.
  • A 3.0.2-es javítás hozta el a varázserőt. A javítást megelőzőleg a sebzés és a gyógyítás vagy együtt osztozott a varázserőn, vagy a gyógyítás nagyobb értéket kapott a sebzéssel szemben a "gyógyítási erő" (healing power) meglétével.
 • Varázs találat (angolul: Spell hit) - Megnöveli a sikeres mágikus találat esélyét. A varázs találat megnövelhető a találati értékkel.
 • Mágikus kritikus esély (angolul: Spell crit chance) - Megnöveli annak esélyét, hogy a karakter varázslata kritikus találatot érjen el. A mágikus kritikus esély közvetlenül megnövelhető a kritikus találati értékkel, közvetve pedig az intellektussal.
 • Mágiaáthatolás (angolul: Spell penetration) - Csökkenti a célpont ellenállását. A mágiaáthatolás megnövelhető a felszerelés után kapott mágiaáthatolási statisztikával.
 • Mannaregeneráció (angolul: Mana regeneration) - A manna visszanyerésének értéke harc közben és az után. A mannaregeneráció közvetlenül megnövelhető a MP5 statisztikával, azaz a "5 másodpercenként visszanyert manna" ("mana per 5 seconds") után, közvetve pedig a lélekkel. A mannaregeneráció így csak minden ötödik másodpercben fejti ki hatását, feltéve ha nem indul el egy varázslat megidézése.

Védelem

 • Elkerülés (angolul: Dodge) - Esély arra, hogy elkerülje a következő közelharci támadásokat. A távolsági támadások elkerülhetetlenek. Az elkerülés közvetlenül megnövelhető az elkerülési értékkel, közvetve pedig a fürgeséggel.
 • Hárítás (angolul: Parry) - Esély arra, hogy közelharci fegyver birtokában elhárítsa a közelharci támadásokat. A távolsági támadások elháríthatatlanok. A hárítás megnövelhető a hárítási értékkel.
 • Blokkolás (angolul: Block) - Esély arra, hogy egy pajzs birtokában blokkolja a közelharci- és távolsági támadásokat. A blokkolás megnövelhető a blokkolási értékkel.
  • Blokkolási érték (angolul: Block Value) - A sérülés egy részének elnyelés egy pajzzsal. Közvetlenül megnövelhető a pajzs, vagy egyéb felszerelések után kapott blokkolási értékkel, közvetve pedig nagymértékben az erővel.
 • Védelem (angolul: Defense) - Megnöveli a védelem képzettséget. A védelem megnövelhető a felszerelés után kapott védelmi értékkel.
 • Páncélzat (angolul: Armor - Csökkenti a fizikai sérülések mértékét. Növeli a pet páncélzatát. A páncélzat mindig jelen van a felszerelésként szolgáló tárgyakban, mint a vértezet részei és a pajzs. Alapvetően a pajzsok és a lemez páncél tárgyak biztosíthatják a legtöbb páncélzatot, míg a szövet tárgyak a legkevesebbet.
 • Ellenállás (angolul: Resistance) - Csökkenti a mágikus támadások okozta sérülések mértékét.
 • Rugalmasság (angolul: Resilience) - Csökkenti annak esélyét, hogy kritikus találat érjen, valamint az általa okozott sérülés mértékét is. A rugalmasság megnövelhető a felszerelések után kapott rugalmasság statisztikával. A rugalmasság a PvP alapú felszerelések egyik legfontosabb statisztikája.
 • Életerő regeneráció (angolul: Health regeneration - Az életerő visszanyerésének értéke harc alatt és az után. Az életerő regeneráció megnövelhető a HP5 statisztikával, azaz a "5 másodpercenként visszanyert életerő" után. A harc után az életerő regeneráció megnövelhető a lélekkel. ADAMKINGSS 2013 BAN BEVEZETTE A RUGÓKAT!
Advertisement