FANDOM


Classes ClassIcon deathknight ClassIcon druid ClassIcon hunter ClassIcon mage ClassIcon monk ClassIcon paladin ClassIcon priest ClassIcon rogue ClassIcon shaman ClassIcon warlock ClassIcon warrior
Starting a DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Tactics DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Class races DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Quests DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Abilities DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Trainers DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Armor sets DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Useful macros DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr

A legtöbb tehetségfejlesztést (vagy tehetségspecializációt) aszerint nevezzünk meg, hogy melyik tehetségfára tette a legtöbb tehetségpontot. Például a "disc/holy" papnál, ha 31 pont van a discipline fán és 20 a holy fán. Általában 51 pontnál nem raknak többet egyetlen fára, mert először is úgy is elérhetik az adott tehetségfa legmagasabb szintű tehetségét, másodszor pedig más tehetségfákon fellelhető tehetségekből is szeretnének részesülni. Kivételek persze mindig vannak. Azt a lehetőséget, amikor is egyetlen tehetségfára helyezi el a legtöbb pontját, tehetségspecializációnak (röviden angolul: spec) nevezik és azt a lépést pedig, amikor a karakter új specializációt szeretne elérni, újra-specializációnak (röviden angolul: respec) hívjuk.

A 10.szintet elérve a játékosok minden szintlépésüket követően szereznek egy tehetségpontot. A játékosok ezeket elosztva erősíthetik meg karaktereiket, és így a karakter kasztjához mérve alapvetően jobbá és lényegesen egyedibbé téve azokat. A játékosok gyakran teszik olyan tehetségekre pontjaikat, amelytől élvezetesebbé tehetik a játékot, különösen olyan erősítő képességekre, amelyekkel a harcmodoruk stílusához leginkább illő új varázslatokkal szolgálhatnak.

Ugyanakkor a specializáció nagyban meghatározza azt is, hogy a karakter miképpen játszhat egy csapatban. Például a Protection-specializált harcos vagy paplovag az ideális tank. Egyes esetekben a specializáció radikálisan befolyásolhatja a szerepkört. Egy instancéban a Holy vagy a Discipline pap általában gyógyít, míg a Shadow-specializált pap a DPS és a crowd control területén érvényesülhet. Bizonyos tehetségfák kifejezetten jók a PvE harcokra, megint mások pedig jobban hasznosíthatók a PvP harcokban.

Fontos megjegyezni, hogy nincs "legjobb" választás. A World of Warcraft egyik erőssége, hogy bármely irány járható. Ahogy minden kaszthoz nincs "legjobb" faj, úgy egyik kasztnál sincs "legjobb" fejlesztés sem. Minden azon múlik, hogy mit akarunk csinálni - ha a PvP-ben szeretnénk hatékonyabbak lenni, akkor a PvE vagy a végjáték instancék sikerén rontunk, és viszont.

Természetesen vannak alapvető igazságok is, minthogy "a mágus egy DPS kaszt" vagy hogy "A vadászok jól húznak" stb., amiket széles körben elfogadnak, ha a szóban forgó a megfelelő fejlesztéssel rendelkezik. Mindenki szereti az egyszerű, és értelemszerűen legjobban járható utakat - így tehát ha papként egyedül szeretnél játszani, minden bizonnyal Shadow-pappá fejleszted magad. Ez nem jelenti azt, hogy a "Disc/Holy pap nem tud egyedül játszani" -mert tud-, csak jóval nehezebben.

Újra-specializáció

Az a lépést, amikor a karakter tehetségfejlesztését megváltoztassa, újra-specializációnak nevezzük. Ekkor a karakter elfelejt minden tehetségét ("tehetségtelenné" válik), amit kaszttanítóinál érhet el, fizetség fejében. Ennek összege minden további újratanulással növekszik: 1 arany, 5 arany, 10 arany, 15 arany, stb., egészen 50 aranyig.

A tehetségek elfelejtésének összege egy idő után csökken: Havonta 5 arannyal kevesebbe kerül, feltéve ha amúgy minimum 10 aranyba kerülne.

A pet tanító képes lenullázni a vadász petjeinek tehetségeit. A játékos tehetségeivel ellentétben a pet tehetségek újratanulása mindig ingyenes.

Boszorkánymester

Fő cikk: Boszorkánymester fejlesztések

 • Affl spec roundicon Affliction (Szenvedés)
 • Demon Spec RoundIcon Demonology (Démonológia)
 • Destro Spec RoundIcon Destruction (Pusztítás)

Bár mindhárom fa képes megnövelni a boszorkánymesterek pusztítóerejét, mégis az egyes specializációk nagyban befolyásolhatják a boszorkánymesterek játékstílusát. Az "Affliction" megnöveli a boszorkánymesterek átkainak és a DoT (Damage over Time; "Bizonyos ideig tartó sebzés") varázslatainak erejét. A "Demonology" segítheti a boszorkánymestert a túlélésben azáltal, hogy a szerzett sérüléseket a petjeik nyelik el és jobb buffokat adnak szolgáik, akár aktívak, akár feláldozásra kerültek. Végül a "Destruction" a mágushoz hasonló harci stílust eredményezz, ahol az azonnal sebző varázslatok játszanak főszerepet. Sokan úgy tartják, hogy a boszorkánymesterek az egyik, ha nem a legjobb kaszt az egy az egy elleni PvP-ben.

Druida

Fő cikk: Druida fejlesztések

 • Bal Spec RoundIcon Balance (Egyensúly)
 • Feral Spec RoundIcon Feral Combat (Állatias Harc)
 • DResto Spec RoundIcon Restoration (Helyreállítás)

A druidák egy hibrid kaszt, amely a shapeshifting (alakváltás) során képesek minden szerepkörben helyt állni. Eredeti emberszerű alakjukban a papokhoz hasonlóan varázslataikkal képesek sérülést okozni ellenségeikben, megerősíteni és gyógyítani önmagukat és társaikat. A "Restoration" és a "Balance" fák egyenként erősíthetik a gyógyító és a sebző varázslataikat. Macskaként képesek láthatatlanná válni és közelharci DPS-ben szerepelni, míg medvealakban úgy játszhatnak, mint egy tank. Ezeket a formákat nemcsak a "Feral Combat" fa erősítheti, a Restoration fán is vannak számukra érdemes tehetségek. A druidák szakosodhatnak a balance és a restoration állatformákra is, de a Balance és a Feral Combat nyújtotta sokoldalúság miatt sok nem-raidező druida felhagy a Tree of Life Form alkalmazásával.

Halállovag

Fő cikk: Halállovag fejlesztések

 • Blood Spec RoundIcon Blood (Vér)
 • DkFrost Spec RoundIcon Frost (Fagy)
 • Unholy Spec RoundIcon Unholy (Szentségtelen)

A halállovagok a World of Warcraft első hős kasztjai. Ők is hibrid kasztúak, mert rendelkeznek a sebzésokozás és a tankolás ismérveivel. A halállovagok minden tehetségfája használható ezen szerepkörök valamelyikére, csak a játékstílus módjában különböznek. A "Blood" a közelharci varázslatok, fegyverek és képességek fizikai erejét növeli meg, magas értékű öngyógyítást ad és egyetlen célpontra fókuszáló DPS érhető el vele. A "Frost" az elemek feletti uralomról szól, amely erős kritikus csapásban és bónusz sebzésben nyilvánul meg, de rendelkezik számos sérülést minimalizáló tehetséggel is. Az "Unholy" a járványokat részesíti előnyben, növeli a megidézett szolgák és területre hatás hatékonyságát, továbbá rendelkezik a mágiák okozta sérülések elleni védelemmel és mozgást növelő képességekkel is.

Harcos

Fő cikk: Harcos fejlesztések

 • Arms Spec RoundIcon Arms ("Felfegyverezés")
 • Fury Spec RoundIcon Fury (Tombolás)
 • WProt Spec RoundIcon Protection (Védekezés)

A végjáték instancékban tradicionálisan a Harcos feladata, hogy tankoljon. A harcosoknak számos olyan képessége van, amellyel jelentősen megnövelheti a threat-ot (figyelem) és minimalizálhatja a sérüléseket. A harcosok ereje nagyban függ az általuk viselt felszereléstől. A kettős forgatást (Dual Wield) favorizáló "Fury" harcosok a játék egyik legjobb sebzésokozói. A folyamatosan fejlődő felszerelések miatt a harcosok egyre gyakrabban kerültek raid-ekbe, ahol egyetlen dolguk a DPS lett. Egyedül vagy PvP alatt a harcosok még félelmetesebbek lehetnek, mivel a figyelemfokozás szükségtelensége miatt még nagyobb erőt fejhetnek ki. Az "Arms" fa sok támogató tehetséggel szolgál, amely PvP alatt segítheti a harcosokat.

Mágus

Fő cikk: Mágus fejlesztések

 • Arc Spec RoundIcon Arcane (Titokzatos)
 • Fire Spec RoundIcon Fire (Tűz)
 • Frost Spec RoundIcon Frost (Fagy)

A mágusokat távolsági DPS kasztnak szokás használni. Csapatban igen nagy sebzést képes okozni célpontjaiban, igaz, ezzel könnyen magára vonhatja a szörnyek figyelmét is. Kiválóan képesek egy területen belül sebezni (tehát egy bizonyos sugárban minden ellenséget). A játékban jelenleg minden kaszt közül a mágusoknak van a legnagyobb AoE képessége. Mindazonáltal az egyik leggyengébbek is, mivel nehezen viselik el a sérüléseket. Ezért aztán a csapatban lévő tanknak ügyelnie kell arra, hogy harc közben minden mob ráfigyeljen, így a mágusok biztonságban végezhetik dolgukat. A mágusoknak van hatékony irányító mechanizmusuk is, mint a kelepcézés, a lefogás és a crowd control. A "Frost" mágusok ezen képességeiket továbberősíthetik, míg a "Fire" mágusok pusztán a mindent átfogó DPS-re ügyel. Az "Arcane" fa erőteljes támogató fa, egyetlen célponton pedig hatékony "burst" (azonnali) DPS-t nyújthat.

Pap

Fő cikk: Pap fejlesztések

 • Disc Spec RoundIcon Discipline (Fegyelem)
 • PrHoly Spec RoundIcon Holy (Szent)
 • Shad Spec RoundIcon Shadow (Árny)

A "Holy" papok az egyik legkedveltebb gyógyítók annak köszönhetően, hogy számos gyógyító varázslattal és védelmező pajzzsal szolgálhatnak. A pap tradicionális szerepköre a gyógyítás, de a "Shadow" papok azok, akik képesek jelentős egy célpontos-DPS-t, és mannaregenerációt nyújtani, ami hasznossá teheti őket a végjáték instákban is. A shadow papok ugyanakkor nagyon jók PvP alatt is. A "Discipline" fa sokat segíthet a mannanyerésben, így jól kiegészíti a Holy és a Shadow fejlesztést. A papok az erős gyógyítás és egy célpontos sebzésokozás mellett képesek hasznos buff-okkal támogatni a játékosokat.

Paplovag

Fő cikk: Paplovag fejlesztések

 • PaHoly Spec RoundIcon Holy (Szent)
 • PProt Spec RoundIcon Protection (Védekezés)
 • Ret Spec RoundIcon Retribution (Megtorlás)

A paplovag kaszt alapját a túlélés és a szövetségesei életbetartása jelenti. A végjáték instákban a paplovag külön specializációkkal gyógyíthat, tankolhat és sebezhet. A paplovag teli van védekező és támadó buffokkal, és képes sérthetetlenséget biztosító varázslatot önmagára és társaira bocsájtani. Tehetségei nagyban meghatározzák az általa járható utakat. A "Holy" fa megnöveli a gyógyítás és a szent sebzést, emiatt nehezebb megzavarni őt, ezért ideális lehet PvE és PvP alatt is. A "Protection" a túlélés másik útjára vezethet, ahol tanként társaid életéért küzdve önmagadba nyelheted el a rájuk mért csapások erejét. Ez a specializáció szükséges fő tankként az öt-fős instákban és az epikus szintű raid-ekben, így érve el a tankhierarchiában a harcosok és a druidák szintjét. A "Retribution" paplovagok képesek masszív sebzést okozni. Ez a paplovagok legjobb PvP specializációja. A Patch 2.3 követően ez a végjáték PvE alatt nagyon népszerűvé vált.

Sámán

Fő cikk: Sámán fejlesztések

 • Elem Spec RoundIcon Elemental (Elemiség)
 • Enh Spec RoundIcon Enhancement ("Erősítés")
 • SResto Spec RoundIcon Restoration (Helyreállítás)

A sámán nagyon sokrétű kaszt. A végjáték instákban akár gyógyító akár DPS szerepben tűnnek fel, a legfontosabb dolguk a buffolás és a kikúrálás. A "Restoration" számos csodás képességgel szolgálhat, ha gyógyítani és társaidat támogatni szeretnéd. Az "Enhancement" sámánok a fizikai sebzésre fókuszálnak. Minden más közelharci DPS-nél jobban kedvelik őket, mert totemjeik offenzív buffokkal szolgálhatnak. Ezzel szemben az "Elemental" sámánok a varázsló DPS-ek, akik inkább távolból okoznak sérüléseket. A PvP-ben az Elemental a gyengébb, mivel gyakran kerülhet testközelbe az ellenséggel, és az állandó mozgás miatt nem képes megidézni mágiáit. Emiatt a Restoration került előtérbe. Az Elemental jobb, mint az Enhancement, de sérülékenyebb a zavarás/elnémítás hatásokra, mivel minden gyógyító és a legtöbb sebző varázslata a természet osztályba tartozok.

Vadász

Fő cikk: Vadász fejlesztések

 • BM Spec RoundIcon Beast Mastery ("Bestia Ismeret")
 • Marks Spec RoundIcon Marksmanship (Lövészet)
 • Surv Spec RoundIcon Survival (Túlélés)

A vadász egy tisztán DPS kaszt, amely közismert petjéről, a puskával vagy íjjal leadott nagy távolságú képességeiről, és csapdáiról. Minden tehetségfája ezen aspektusok egyikére fókuszál, amelyik éppen divatban van. A játékstílusodtól függ, hogy ezek közül csak egyetlent használsz, vagy hibrid fejlesztést választasz. A "Beast Mastery" vadászok az extrém szintfejlődésükről és a PvP-ben nyújtott hatékonyságukról ismertek, de a raid-ek alatt sok részsebzést okozhatnak. Ha önerőből akarsz komoly sebzést okozni, a "Marksmanship" a te utad, köszönhetően a nagy, azonnali sebzéseknek. A "Survival" vadászok kitűnőek abban, hogy sokkal hasznosabb csapdáikkal és a gyakori elkábítással elkerülhessék, hogy bárki a közelükbe férkőzhessen. A Marksmanship és a Survival jó választás a raid környezetben, és a parti és csapattársaidnak mindhárom specializáció szolgálhat hasznos buffokkal, például +3% sebzés, +10% Támadóerő, és a Replenishment (Feltöltés).

Zsivány

Fő cikk: Zsivány fejlesztések

 • Assa Spec RoundIcon Assassination ("Merénylet")
 • Comb Spec RoundIcon Combat (Harc)
 • Subt Spec RoundIcon Subtlety ("Bonyolultság")

A zsivány legfontosabb kötelezettsége a maximális DPS akár egyedül, akár egy kis csapatban, vagy egy raid-ben van, másodlagos szerepe pedig a crowd control. Az "Assassination" zsiványok képzettek a masszív azonnali sebzésokozásba, amikor tőrökkel a kezükben az ellenségeiket hátulról támadják meg. Másfelől a "Combat" zsiványok az offenzív és a defenzív tehetségek kiegyensúlyozott keverékével rendelkeznek, és képesek kardjuk, buzogányuk vagy ökölfegyverük által maradandó sérülést okozni. A sebzésokozás terén viszont mindkét fát lekörözi a "Subtlety" fa; a Subtlety zsiványok észrevétlenül képesek mozogni, és könnyen meglephetik gyanútlan ellenségeiket!

Lásd még

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.