Advertisement

Szélfutó Sylvanas

Horde 32.png Szélfutó Sylvanas Úrnő
Sylvanas-windrunner-large.jpg
Image of Szélfutó Sylvanas Úrnő
Titulus

A Sötét Úrnő, Az Elhagyottak Királynője, A Kísértet Úrnő

Nem

Faj(s)

Kísértet (egy ideig), Nemes Elf (volt), Élőhalott (most)

Karakterosztály

Sötét Vándor

Hovatartozás
Foglalkozás

Az Elhagyottak Királynője, A Horda Vezére a Kelet Királyságokban, Ezüsthold generálisa (volt)

Helyszín

Királyi Negyed, Alváros

Állapot

Élőhalott

Rokonság

Alleria, Vereesa, Lirath (testvérek), Rhonin (sógor), Zendarin, Arator, Giramar & Galdarin (unokatestvérek)

Tanítvány

Nathanos Marris (bajnok)

Sylvanas-windrunner-large.jpg
Szélfutó Sylvanas Úrnő

Horde 32.png Szélfutó Sylvanas Úrnő
Királyi Negyed, Alváros

Szélfutó Sylvanas, Ezüsthold Generálisa volt, amíg a halállovag, Arthas Menethil meg nem gyilkolta és élőhalottként fel nem támasztotta. Miután szabaddá vált, elárulta Lidérc Királyt, és megalapította az Elhagyottakat, egy élőhalott frakciót, és csatlakozott a Hordához. Magát, A Sötét Úrnőnek, és Az Elhagyottak Királynőjének nevezi. Az eredeti titulusa: A Kíséret Úrnő.

Sylvanas egy taktikai zseni, ezért ő az Elhagyottak, és a Horda vezére a Keleti Királyságokban. Két testvére van; nővére, Alleria, és húga, Vereesa. Régebben, ő volt a Nemes Elf királyság, Quel'Thalas generálisa. Folyt. Köv.


Az egykori Nemes Elf Ranger Tábornok, Sylvanas Windrunner. Sylvanas a nemes elfek királyságában született, legismertebb rokonai nővére, a Draenorra küldött Alliance inváziós erők egyik parancsnoka, Alleria , és húga, Vereesa Windrunner, a Silver Covenant vezetője, Rhonin felesége. Habár kettejük jelenlegi elhelyezkedése, és életben maradása ismeretlen. Rajtuk kívül a családhoz tartozik még a félelf Arator (Alleria és Turalyon fia), Giramar és Galdarin (Vereesa és Rhonin ikrei), Lirath (Sylvanas öccse, akit orkok öltek meg a Második Háborúban), Zendarin Windrunner (nagybátyja, halott), két további fiútestvér (nevük ismeretlen, ahogy az is, élnek-e még) a szülei (feltehetően meghaltak) és nagyapja (él, neve és tartózkodási helye ismeretlen). Sylvanas családja befolyásosnak és nagyhatalmúnak számított a nemes elf társadalomban, lakóhelyük a mai Ghostlandsben volt, Windrunner Spire-ben. Sylvanas a Második Háborúban tűnt fel először, amikor a Horda megtámadta Quel'thalast. A harcok elhúzódtak, de végül a Turalyon vezette lordaeroni és az Alleria vezette nemes elf seregek sikeresen visszaverték az orkokat és az erdei trollokat, és ezt követően Sylvanas a rangerek egy részével a hátramaradt orkokra vadászott az erdőben. Alleria Draenorra távozása és a Sötét Portál bezárása után Sylvanas vette át a helyét a nemes elf sereg élén. Az ő feladata volt megvédeni Quel'thalast és Ezüstholdot Arthas élőhalottjaitól, amikor a halál lovag a Napkút felé igyekezett, hogy életre keltse Kel'Thuzadot. Sylvanas elbukott a harcban, rangereit lemészárolták - ő maga egy Arthas által végrehajtott szertartás során kísértetté alakult, és önálló akarattal nem bíró élőhalottként saját fajtája ellen harcolt, egészen a Napkút eléréséig.

Miután Arthas és a Falka nagyobbik része Northrendre távozott, Sylvanas visszaszerezte testét, és élőhalottként őrködött a meghódított területen. Egyre mélyebben belemerült a nekromanciába, és Sötét Vándorként felélesztette korábbi nemes elf bajtársait. Ebben a formában tovább folytatta a még meglevő ellenállás felszámolását a Falka egyik helyi vezetőjeként. Segítette Arthast és Kel'Thuzadot a Falka átvételét tervező démonurak - Varimathras, Balnazzar és Detheroc - ellen is, ám amikor Ner'zhul hatalma - és vele együtt Arthas ereje - fogyni kezdett, Sylvanas felszabadult és visszanyerte önálló akaratát. Titokban megegyezett a démonurakkal, hogy megtámadják és megölik Arthast Lordaeron fővárosának romjai között. A démonurak terve majdnem sikerrel járt, de nem tudták elfogni a halál lovagot, ám a menekülő Arthast Sylvanas egy külön erre előkészített speciális nyílvesszővel megbénította. Noha végezhetett volna vele, Sylvanas a gyors halál helyett lassú kínzásokkal akart véget vetni a bukott Paplovag életének - ám Kel'Thuzad közbelépett, végzett a kísértetekkel és Sylvanasnak menekülnie kellett.

Ezt követően Arthas Northrendre ment és Lidérc Királlyá vált, Sylvanas pedig szabadon maradt Lordaeronban. A Lidérc Király hatalmának meggyengülése miatt sok korábbi szolgája szintén visszanyerte önálló akaratát, és a Sötét Vándor belőlük szervezett új sereget magának, amikor a démonurak ismét csatlakozásra szólították fel. Sylvanas ezt visszautasította, és miután hűséges kísértetei segítségével akarata alá hajtott néhány a környéken élő csoportot (Mug'thol ogréit, Blackthorn banditáit, Snarlmane gnolljait és a murloc Puddle Lordot), sikeresen le is győzte az őt megtámadó Varimathrast. A démon ezután alkut ajánlott neki: segítségére lesz Balnazzar és Detheroc ellen, ha életben hagyja. Először a Detheroc által irányított Garithos emberekből álló seregét támadták meg, és nagy részüket megölték; maga Detheroc Sylvanas kezétől halt meg. A felszabadult Garithos csatlakozott Sylvanashoz, miután a Sötét Vándor megígérte neki, hogy győzelmük esetén visszaadja Lordaeront az embereknek. Az egyesült sereg sikerrel legyőzte Balnazzart és démonait, és Sylvanas Varimathras hűségének bizonyítékaként azt kérte tőle, hogy ölje meg Balnazzart. Noha tilos volt a nathrezimeknek egymással végezni, Varimathras - némi tiltakozás után - látszólag végrehajtotta a feladatot (ugyanakkor Balnazzar nem halt meg, hiszen később átvette a Skarlát Lovagrend irányítását). Ezután ugyanezt a parancsot adta ki Garithos ellen is - és így Sylvanas lett Lordaeron úrnője. Nem sokkal ezután az immár Elhagyottak királynőként uralkodó Sylvanas visszatért Quel'thalasba, hogy segítsen Kalecgosnak megvédeni Anveenát, akiben a Napkút ereje testesült meg. Ez sikerült, és Sylvanas megőrizte Anveena titkát, nehogy a Lidérc Király tudomására juthasson. Azóta is Alvárosban áll a Elhagyottak élén, akikkel a Hordához csatlakozott - hiszen a Szövetség továbbra is szörnyetegnek tartja az élőhalottakat. Nemrég Grand Apothecary Putress és a Royal Apothecary Society elárulta korábbi szövetségeseit, és a Haragkapuinál elpusztította az ott harcoló összes serget, tartozzon az akár a Falkához, akár a Hordához vagy a Szövetséghez. Ezután Putress visszatért Alvárosba, ahol Varimathras és démonai puccsot hajtottak végre Sylvanas ellen, aki alig élte túl a meglepetésszerű támadást, és Orgrimmarba menekült. Thrall és Vol'jin segítségével azonban visszatért, és legyőzték az áruló démont, és Sylvanas újra elfoglalhatta trónját; eközben a Szövetség erői Putresszel végeztek, és Varian Wrynn vezetésével megtámadták volna Sylvanasékat is, hogy visszafoglalják Lordaeront, ha Jaina Proudmoore vissza nem teleportálja a sereget Viharváradba . Ugyanakkor nem lehet biztosan tudni, hogy Putress önállóan cselekedett-e, vagy Sylvanas parancsára - korábban a Royal Apothecary Society minden, az új Járvány kifejlesztésére tett kísérletről azt állította, hogy Sylvanas tud róluk és beleegyezését adta. Az események után Ezüstholdba ment, ahol "meggyőzte" Lor'themart, hogy csapatokat küldjön Északszirte, amit teljesített (Napfoszókként (Sunreavers) ismerjük őket). Ezután személyesen vezetett hadsereget a Jégkorona Citadella ellen. A Horda oldalán őt láthatjuk A Saron Veremben (Pit of Saron), a Lélekkohóban (Forge of Soul), valamint az Igaszság Csarnokában (Halls of Reflection). A Lidérc Király halála után a Fagyott Trónhoz igyekezett, ahol éppen véget akart vetni életének, ám ekkor megérkeztek a val'kyrok, akik felajánlották szolgálataikat, ezzel megmentve Sylvanas-t. Az úrnő visszatérve megostromolta Gilneast és Délkikötőt (Southshore-t), ahol bevetette az újraalkotott fertőzést, a Megrontást (Blight). Továbbá megjelentek Elhagyottak az Arathi Felföldön (Arathi Highlands) és a Hátföldeken (Hinterlands). Valamint az sem kizárt, hogy az élőhalott invázió tovább terjed a Járványföldekre is, azonban ekkor szembetalálnák magukat az Skarlát Lovagrenddel (Argent Crusade). Ezeknek a terveknek a kivitelezése miatt kevésbé feltűnő a Mists of Pandaria kiegészítőjében. Ám biztos nem hagyna ki egy lázadást Garrosh ellen, így nagy valószínűséggel a sötétlándzsa trollok oldalán láthatjuk őt viszont.

Sylvanast a játékban a 3.0.1-es patch előtt egy night elf modell ábrázolta, amit a WotLK béta során előbb egy blood elf verzióra cserélt a Blizzard, majd végül a 3.0.2 megérkezésével a jelenlegi, Alexstraszára emlékeztető változat került a játékba. A mostani modell ruházata a Sunwell mangatrilógiában látható öltözetre hasonlít.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.