FANDOM


Sargeras
Sargeras the Destroyer
Titulus

A Védelmező (a korrupció előtt), A Pusztító, A Bukott, A Démonok Ura, Minden Élet Nagy Ellensége, A Világok Pusztítója, A Lángoló Légió Ura, A Gonosz

Nem

Férfi

Faj
Hovatartozás

Lángoló Légió, Pantheon (átmeneti)

Foglalkozás

A Pantheon Bajnoka (átmeneti), Legfőbb Parancsnok, Mester, Úr, és A Lángoló Légió alapítója

Helyszín

az avatárja a Tomb of Sargerasban

Állapot

Él

Rokonság

Aman'thul (testvér), Eonar (a bátyja szerelme), Golganneth (unokaöcs)

Életrajz

Univerzum Átalakítása

Valaha az univerzumban a Káosz uralkodott. Voltak olyan élőlények, melyek rájöttek, hogy a Káosz nem jó, (a káosz rossz, értem?) ezért helyre kell hozni. Köztük az elsők a Titánok voltak. Ellátogattak az általuk kiszemelt bolygókra legyőzték addigi uraikat, légkört fújtak, majd vihart gerjesztettek, melyet addig hagytak tombolni, amíg ki nem alakultak a tengerek. Ezután a bolygó lényeit elválasztották egymástól, hogy békében élhessenk és fejlődhessenek. Ezt az eljárást sokáig folytatták és rengeteg bolygót hoztak helyre. Azonban amikor visszalátogattak ezekre a bolygókra nem találtak mást, mint pusztítás és törmeléket, melyek tetején a démonok szívták ki a halandók utolsó életerejét. A titánok bedühödtek az esemény láttán és elpusztították a démonokat.

Sargeras Good
Hogy ez mégegyszer ne forduljon elő létrehoztak egy szervezetet, melyben a legbölcsebb és legerősebb titánok tanácskoztak a démonok elleni hadjáratról és a teremtés menetéről. A tanács vezetője Aman'thul, az Ősapa volt, ki a legidősebb és legbölcsebb Aesir titán volt mind közül. Továbbá a tanácsban volt felesége a Vanir Eonar (az élet őrzője), fia Golganneth (a vihar ura) és öccse Sargeras. Valamint két jó barátja a mágusok mágusa, Norgannon végül a titánok kovácsa Khaz'goroth.

Az Árulás

A tanács úgy döntött, hogy kell valaki, aki a titánok élére áll és szembeszáll a démonokkal. Egy erős és rendkívül intelligens valaki. A választásuk Sargerasra esett. A vanir kolosszus nem akarta elfogadni az ajánlatot, ugyanis túl nagy felelősségnek érezte. Habár elfogadta többször hangot emelt önfeláldozásának és megkérdőjelezte a Pantheon helyes választását, azonban bátyja mindig leintette. Mindezek ellenére Sargeras évezredekig végezte munkáját. Ám kiderült, hogy a démonok sokkal agyafurtabbak, mint az kívülről látszik. Rájöttek, hogy nem jelenhetnek meg teljes valójukban. Inkább csak testi avatárjaikkal jelennek meg, míg a lelkük a Örvénylő Éter (Twisting Nether) marad. Azonban Sargeras túl járt az eszükön és a démonok avatárjait elzárta az űr legkülönbözőbb sarkaiban így tartva kordában őket. Azonban e gigászi lény sem bírhatta a folyamatos érintkezést a gonosszal és az elméje kezdett elborulni. Egyfolytában csak a kérdések jártak a fejében, hogy a titánok miért változtatják meg a káoszt, hogyha az az Univerzum valódi természete? És miért ítélik el a démonok tetteit, mikor ha ők nem kezdik el a teremtést a halandók kevesebbet szenvednének. Azonban az őrülete végső formáját a Natherzimekkel (vagy rémurakkal (Dreadlord)) való találkozás hozta el. Ezek a gonosz teremtmények az általuk kiszemelt bolygók nemeseinek testébe bújnak, majd polgárháborút szítanak, így az ellenségeik belülről emésztik fel magukat. Sargeras immár elhatározta magát. Kilépett a Pantheonból, társai hiába is próbálták megfékezni. Ezután visszament azokra a helyekre, ahová a démonokat bezárta. A szörnyetegek viszonzásul hűséget fogadtak neki, így megalakult a Lángoló Légió (Burning Legion) élén a bukott titánnal. Eközben a Pantheon nem hagyhatta, hogy őrző nélkül maradjanak a halandók, ezért Sargeras utódjául Aggramart választották. Sargeras kardjával, a Gorschalasch-al együtt megrontott lett. Sargerasból lángok törtek fel, teste perzselni kezdett, lába patává alakult és két óriási szarv nőtt a fején. A kardja kettéSargeras and the Legion
hasadt. Egyik részét, a Taeschalasch-t utódja Aggramar kapta meg, a másik, a Gorribal továbbra is sötét mesterét szolgálta. Egyesek szerint az aki újra egyesíti a kardokat az a világ legerősebb harcosává lép elő.

A Lángoló Légió

Eközben Sargeras éppen a Légiót próbálta megszervezni, ami közel sem volt olyan egyszerű. Összekovácsolni egy csapat őrjöngő démont, ami még sosem dolgozott párban. Ahhoz, hogy célját elérje Sargerasnak vasmarkú vezetőkre volt szüksége. A megoldást Argus éteri világán találta meg, melynek lakói a patás Eredarok voltak. Az eredarok csodálatos kristály épületekben éltek és aktív mágiahasználók voltak. Egy triumvirátus alkotta a vezetőséget melynek tagjai: Velen, Kil'jaeden és Archimonde volt. Sargeras kapcsolatba lépett velük és korlátlan hatalommal, valamint örök élettel kecsegtette őket. Kil'jaeden és Archimonde kapva-kaptak az alkalmon, azonban Velen tartózkodó maradt. Aznap este látomása volt arról, ahogy a népe démoni lénnyé változik, amitől elborzadt. Ám látott mást is egy égből jövő kristályt és egy hangot a fülében. Ám nem látta azt akitől jött, mivel fény ölelte körül. A hang azt suttogta neki, hogy minél több embert szedjen össze és készüljön az indulásra. Velen megfogadta a tanácsot és délután egy űrhajó érkezett Argusra, az Oshu'gun, melynek belsejében M'uru a Naaru várta. M'uru beszámolt Velennek a Légió rontásáról és, hogy a népe a démonok elleni harc egyik bástyája. Biztosította az alattvalói biztonságát és elvitte őket egy bolygóra, ahol felépítették és sátraikat és egy új élet elé néztek. Eközben az Argust pokoli lények hálózták be és a szerencsétlen civileket boszorkányok változtatták át hozzájuk hasonlóvá. Immár az eredarok megszűntek létezni. A bolygón maradtak Man'arinak, a Velennel elmenők draeneinek (száműzöttnek, eredun nyelven) nevezték magukat. Sargeras a triumvirátusnak tett ígéretét is beváltotta.
Sargeras in Combat
Archimonde-ot a démoni seregek élére tette és szolgájával a Verem Úr (Pit Lord, Annihilan) Mannorothtal elküldte őket a bolygók leigázására. Kil'jaeden a fel mágiára fogékony lények besorozása volt, valamint személyes kémjeinek megkapta a natherzimeket. Ezután a Légió elindult a Lángoló Hadjáratára (Burning Crusade). Kil'jaeden nem akarta hagyni Velennek, hogy csak úgy megússza, ezért követte őket a bolygóra. Velen kénytelen volt menekülni, amiben M'uru is segítségére volt. Mutatott a Draeneieknek egy bolygót, mely olyan eldugott és jelentéktelen volt, hogy még a démonok sem találhattak rá. Velen elfogadta az ajánlatot és a bolygót Draenornak, azaz a száműzöttek menedékének nevezte el. Ám a draeneiek szörnyű bánatot éreztek szeretett bolygójuk és társaik miatt, ezért M'uru megmutatta nekik a Szent Fényt (Holy Light), mely talán gyógyír lehet a bánatukra.

Az Ősök Háborúja

Több ezer évvel később Sargeras mágiahullámokat érzékelt az Azeroth nevezetű bolygóra, így megnézte a bolygót, otthonából a Kavargó Űrből. Amint meglátta micsoda hatalmat helyeztek el testvérei a bolygón azonnal kapcsolatba lépett Xavius kancellárral. Xaviuson keresztül beszélt Azsharával, akinek örök életet ajánlott, hogyha átsegíti démonjait Azerothra. A királynő megfelelő férjet látott a titánban, ezért elfogadta az ajánlatot és így megkezdődöt Azeroth inváziója. A kaldorei lakosság nagy része szembeszállt Azsharával és talpnyalóival a magukat Nemesenszülöttnek hívott varázslókkal. A forradalom élére Malfurion és szerelme  Tyrande Whisperwind papnő állt. A kaldoreieket támogatták az Ősök (ancient) és a természet erői. Valamint később a Sárkányok is. A fekete sárkány aszpektnek, Neltharionnak feltett szándéka volt, hogy létrehozzák a Sárkányléleknek nevezett fegyvert a démonok ellen. Alexstrasza beleegyezett és Neltharion, Goblin szolgáival megteremtette a varázsszert, amivel Zin-azsharihoz küldték, a többi sárkánnyal együtt a kaldoreiek megsegítésére. Ám a démonok legyőzése után Neltharion figyelme a kaldoreiek felé irányult a fegyverrel együtt. Először a kék aszpekt, Malygos vette észre az árulást és sárkányaival azonnal Neltharionnak esett. Ám a fekete aszpekt ellenük is sikeresen használta a Sárkánylelket, ezzel elpusztítva a kék sárkányok nagy részét és őrületbe kergetve Malygost. Innentől kezdve Nelthariont Halálszárnyként ismerték és a fegyverét Démonlélekként. Immár a sárkányon kívülről is látható volt a romlottság és láva tört fel kemény bőre alól, ami megsebezte a sárkányt, ezért vissza kellett vonulnia. Ezután Malfurion szerezte meg a fegyvert a Smaragd Álom segítségével és használni kezdte, ám le kellett tenni, mert használata közben suttogásokat hallott. Ekkor híre terjedt annak, hogy Sargerast és meg akarják idézni Azsharáék, ezért Malfurion egy ötlettel állt elő, miszerint egyenesen a probléma forrását az Örökkévalóság Kútját kell elpusztítani. E hírek hallatán mindenki elborzadt, ám a legjobban az öccse Illidan Stormrage, akinek az ellenállással való ellentéte egyre csak növekedett. Bátyja nemcsak szerelmét vette el, de Holdőrzői címét is, így elhatározta, hogy értesíti Azsharét a forradalmárok terveiről. Sargeras is jelen volt, amikor Illidan felvázolta az eseményeket és megjutalmazta a mágust. Kiégette szemeit, majd új látást adott neki, mellyel láthatta a világban terjengő energiákat. Ezek után elküldte őt és az elit hadsereg vezetőjét, Varo'thent, hogy fogják el a druidát. Ezt teljesítve Illidan birtokába jutott a Démonlélek, aki Azsharának adta. Akitől Mannoroth elvette és felerősítette vele Sargeras portálját, így felgyorsítva az idézés menetét. Tyrande hallott szerelme elfogásáról, ezért a kiszabadítására indult a teljes kaldorei hadsereg. Amikor beléptek Zin-azshari palotájába csak ősi rítusokat kántáló Nemesenszülötteket (Highborn) találtak. A harc elkezdődött és Tyrande hirtelen Azsharával találta szemben magát, aki súlyos sebet ejtett rajta. Ezt látva Malfurion kiszabadult és megtámadta Azsharát, ám a varázslata elérte a portált is, aminek ennek következtében megszakadt a kapcsolata a kúttal, ami hirtelen felrobbant egyenesen a bukott titán arcába, így elpusztítva fizikai létét. Ezzel bekövetkezett Azeroth első nagy katasztrófája a Hasadás (Sundering), a tűzre pedig csak olaj volt, amikor az örjöngő Halálszárny tovább kínozta Azeroth földjét.

Aegwynn és a Sárkányvadászat

Sok mindent történt a Hasadás után is, ám Sargeras csak sok ezer évvel később tűnt fel, amikor démon szolgáit sárkányok ölésére és esszenciájuk kiszívására utasította. A sárkányok megsegítésére hamarosan megérkezett Aegwynn, aki kisegítette a sárkányok, ezzel megölve a démonokat. Ám a tetemekből felemelkedett a sötét titán, szerencsére csak gyengébb formájában, így az őrző sikeresen legyőzte. Azonban a démon beleszállt Aegwynn-be, aki felszólított a tanács a pozíciója elhagyására. A győzelmétől gőgös Aegwynn már nem engedelmeskedett a tanácsnak és továbbra is őrző maradt. Egészen addig, amíg ő is elég öregnek nem érezte magát a feladata elvégzéséhez.
Sargeras
Ekkor elcsábította a viharváradi (Stormwind) mágust, Nielas Arant, ami után megszülte gyermekét Medivhet (akibe Sargeras beleszállt).

A Sötét Portál Megnyitása

A fiatal mágus összebarátkozott az ekkor még herceg Llane Wyrnnel és Lord Anduin Lotharral, akikkel sokat kalandozott. Egy ilyen kalandja során Dzsungel trollok támadták meg és kitört belőle az őrzők ereje. Később felébredt, ám 14 éves korában újra kómába esett, mivel Sargeras ereje is elkezdett kiteljesedni benne. A fiú vesztesen került ki a csatából és csak 20 éves korára ébredt fel, ám már Sargeras irányította tetteit. Felépíttette tornyát Karazhant és kapcsolatba lépett az ekkor Draenor uralma alá hajtó Gul'dannal. Az öreg orknak felajánlotta, hogy portált nyit a Hordának és megmutatja neki Sargeras Sírjának (Tomb of Sargeras) a helyét, ahol rengeteg nagy hatalmú varázsszer várja. Az ork boszorkány elfogadta az ajánlatot és megkezdte az orkok felkészítését. Eközben Aegwynn megtudta fia terveit és megpróbálta megakadályozni, ám sikertelenül, de Medivh mégsem ölte meg, hanem megfosztotta erejétől (az öregedés ellenző varázslatát kivéve). Pár hónappal később a Sötét Portál megnyílt Fekete Lápban (Black Morass) és megkezdődött az Első Háború. Az Orkok északra törtek. Elfoglalták Naptisztás (Sunnyglade) Falvát és Moonbrookot is felforgatták. Majd egyenesen az Elwynn Erdőkbe feltörve Aranymezőt (Goldshire) és az északmezei (Northshire) apátságot. Egészen Viharváradig nem ütköztek ellenállásba, Llane terve szerint, ám ekkor csapdába csalták őket és a Horda megkapta első vereségét. Időközben Medivh találkozott a Sargerasnak üzenni kívánó Gul'dan szolgájával, Garonával. A félorkot Gul'dan egy varázslattal irányította, aminek lényege, hogy a varázsszó kimondása után transzba esik és nem ura tetteinek. Egy idő után Medivh és Garona szorosabb kapcsolatba kerültek (később megszületik gyermekük Med'an), ám ekkor Garona rájön, hogy Medivhet Sargeras irányítja és szól a királynak Llane Wyrnnek (aki még udvarába is befogadta -Medivhnek köszönhetően-). A király Lord Lothart és Khadgart küldte Medivh kivégzésére, aki  csúfos vereséget szenvedett.

Wrath of the Lich King

Ezután Sargeras eltűnt. Nem tudni, hogy hol van az bizonyos, hogy a Légió nem tudja elérni, ám mikor Varimathras próbál kommunikálni vele Aljaváros (Undercity) ostrománál válaszol neki. Ez arra ad okot következtetni, hogy a sötét titán él és vár valamire...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.