FANDOM


Pandaren
Pandaren2
Faj
Karakterosztály

Harcos, Sámán, Szerzetes,Shodo-pan, Harci-táncos, Sörfőző Mester

Hovatartozás

Pandaren Birodalom, Független, Tushui (Szövetség), Huojin (Horda)

Helyszín

Pandaria

Történet:

A pandarenek az ősi medveikerpár egyik tagjától, Ursoctól származnak. Többek közt abban hasonlítanak teremtőjükre, hogy osztoznak a sör iránti élvezetében és harciképesítésében. A Pandarenek a Mogu Birodalom létrejöttekor települtek be Pandariába, az Örökvirágzás Völgyébe.
Pandaren
Az ott áramló mágikus kisugárzásnak köszönhetően intelligenciájuk növekedni kezdett. Ám fejlődésük nem bontakozhatott ki, ugyanis a mogu császár, Lei Shen rabszolgaságba vetette őket és a segítségükkel felépítették a Pandariát a Rémisztő Pusztáktól elválasztó falat, a Kígyó Gerincét. Ám a fal megépítése után a Lei Shen ellen lázadó Yaungolok támadták meg a birodalmat. A mogu hadsereg még nem volt kész egy ilyen nagy erejű támadásra, ezért felhasználták mágiájukat, hogy lényeket teremtsenek. Képesek voltak élettelen tárgyakból élőt csinálni, majd azt irányítani. Az első próbálkozásuk eredményei a szaurokok lettek. A gyíkszerű kőszörnyetegek hamar leverték a yaungol támadókat. Idővel túl nagy szabadságot kaptak és fellázadtak a moguk ellen. Ekkor II. Dojan császárnak még gyenge volt a hatalma így kikapott a rebellisek ellen. Ám ez nem jelentette a birodalom végét. A szaurokok nem folytatták a lázadást, hanem szétszóródtak a Krasarang Vadon mélyén. A pandarenek hallva a szaurokok győzelméről megkísérelték feloldani magukat a császári befolyás alól, ám sikertelenül, mivel a moguk minden fegyvert elkoboztak tőlük. Azonban a pandareneket ez nem hatotta meg, idővel kifejlesztették sajátos harci stílusukat és megszülettek az első monkok. A monkoknak nem volt szükségük fegyverekre, hiszen puszta kézzel harcoltak. Önmagukból kovácsoltak fegyvert.
Cloud Serpent
Idővel a Mogu Birodalom a pandarenek elleni sikeres védekezés érdekében az egyetlen szövetségesükkel a Zandalari Trollokkal. A Zandalarik a Krasarang Vadon partjainál érkeztek Pandariába és a meglepett pandareneket egészen a Jáde Rengetegig szorították vissza. Talán a sors fintora volt, hogy egy Jiang nevű pandaren egy barlangban rátalált egy felhősikló (cloudserpent) bébire, akit Lo-nak nevezett el. A család és a barátok hiába is próbálták visszatartani Jiang megtartotta a felhősiklót, ám ekkor elérték az ő faluját is a Zandalarik, így neki is fegyvert kellet ragadnia. Egy csatában az egyik troll vállon szúrta és majdnem meg is ölte, ám ekkor megérkezett Lo és elvitte gazdáját egy biztonságos helyre. Felépülése után Jiang elment az ellenállás vezetőihez, amely kitűnő és harcedzett monkokból állt. Amikor meghallották Jiang tervét a felhősiklókon való lovaglásról elutasították ötletét. Ám Jiang ettől csak még elszántabb lett és a Hajnalivirágzás Hídjánál történő csatába Lo hátán lovagolva szállt be. Így sikerült megnyerniük a csatát. Még a Zandalari denevérlovasok sem álhattak útjába. Jiang és Lo hősök lettek. A felhősikló azóta a remény jelképe Pandariában.
Zandalari Spiritbinder
 Miután a csatát megnyerték, a pandarenek elkezdték kiépíteni a Birodalmat és császárt választottak. Egy nap a Tian kolostorban tanult Shaohao lett a császár. A fiatal pandaren még tapasztalatlan és bohókás volt. Mint minden császár ő is tudni akarta mi fog történni uralkodása ideje alatt, ezért megkért egy jinyu vízbeszélőt, hogy jósoljon neki. Amikor a jinyu mgpróbálta félelemmel telt meg az arca. Varázslók országát látta, ami egy különös kút köré épült, majd zöld tüzet mindenütt, Shahao tudta kivel áll szemben, a Kaldorei Birodalom, ami rég bekerült a pandarenek látókörébe. A császár egy dobozt küldött figyelmeztetés képpen a királynőnek amint ez állt: ez minden amit a mágia adhat nektek. Azonban nem jött válasz, ezért Shahao ki ment a Jáde Rengeteg legmagasabb hegyére, hogy tanácsot kérjen a 4 magasztos isten egyikétől, Yu'lontól, a Jáde Kígyótól. Az égi elmondta neki, hogy Pandaria csak akkor menekülhet meg, ha a császára eggyé válik a földdel. Shahao nem értette Yu'lon szavait ezért meditálni kezdett. Egy idő után a vele utazó Majomkirálynak elege lett a várakozásból, ezért egy maszkot készített, amely olyan volt, mintha kétségek gyötörnék. A Majomkirály téfálkozni akart a császárral, ezért megkérte, hogy vegye fel. Shahao teljesítette a kérést, ám ekkor fekete füst tört fel belőle a kétség sha-ja. A császár megküzdött vele és végül győzelmet aratott, ekkor érezte, hogy valami megváltozott. Már nem kételkedett abban, hogy megvédi Pandariát, ám még mindig kétségbe volt esve a növekvő sötétségtől. Segítségért a második magasztos égihez fordult segítségért, a Vörös Daruhoz, Chi-Ji-hez. A Vörös Daru és Shahao beszélgetni kezdtek és a császár újra készen állt egy Sha elleni küzdelemhez. Miután a Majomkirály elkészítette a maszkot, a császár legyőzte a Kétségbeesés Sha-ját és a földbe zárta. Shahao már biztos volt magában, ám Chi-ji tanácsára mégis a harmadik égihez fordult az bátorság szelleméhez, a Fekete Ökörhöz, Niuazo-hoz fordult. A Fekete Ökör, Chin-Ji és a császár napokig beszélgettek a félelem természetéről és a császár készen állt egy újabb megpróbáltatásra. A győzelem után az erő szelleméhez, a Fehér Tigris Xuen-hez. Az égi szerint Shahao még nem állt készen, ezért harcosokat állított elé, hogy győzze le őket. Azonban Shahao képtelen volt legyőzni őket akárhogy is próbálkozott. Amikor összeszedte magát és megkérdezte a probléma forrását, Xian elmondta, hogy a császárt a saját indulatai gyengítik.
Sha
Ezután Shahao egyből három maszkot kapott és napról-napra győzte le a Düh, a Gyűlölet és az Erőszak Sha-ját. Ezután Shahao meglátogatta Pandaria szent vizeit, hogy ezekből nyerjen erőt a birodalma megmentéséhez. A császár készen állt, ám tudta, hogy a Sha, ha kiszabadul óriási pusztítást fog hozni a pandarenek fejére, ezért elzárta őket és őrzésükre a Shado-Pan rend tagjait bízta. Az utolsó nap füst terjengett mindenhol és a távolból zöld tüzet lehetett látni. A császár kiment a Végtelen Tavasz Teraszára és megpróbálkozott a föld szétválasztásával, ám akárhogy próbálkozott nem sikerült. Azonban ekkor a kétség kezdte eltölteni szívés és megjelent a sha. Az ellenségtől félni kezdett és a félelem sha-ja kezdte feloldoznia láncait. A császár kétségbeesésében a Jáde Kígyó segítségéért kiáltott. Ekkor Yu'lon megjelent és a völgy felett kezdett cikázni. Elárulta, hogy Pandaria nemcsak a Pandaren Birodalomból áll és a keleti falon túli mantidok is legalább annyira Pandaria részei, mint ő maga. Ekkor Shahao megértette. Botját a földbe szúrta és a föld szétvált. Pandaria messzire lökődött a tengerbe. Ekkor Shahao eltűnt és leeső üres köpenyéből köd kezdett áradni, amely több ezer évre eltakarta birodalmát a kíváncsi szemek elől.
WorldMap-Pandaria
 Sok évig a pandarenek egyáltalán nem tartották a kapcsolatot a külvilággal. Ám volt olyan, aki megelégelte a bezártságot, ilyen volt Liulang. A pandarennek volt egy barátja Shen-Zin Shu, a tengeri teknőst. Együtt elindultak felfedezni a világot. Ez nem tetszett társainak, ugyanis elmondásuk szerint Pandarián kívül minden elpusztult. Ennek ellenére Liu Lang elindult és mindenki meglepetésére vissza is tért (köszönhetően a tengeri teknősök kiváló tájékozódásának). Liu Lang felajánlotta, hogy több embert is ki visz, ám süket fülekre talált. Ám amikor harmadszorra is visszatért már vele tartott még egy pandaren. Legközelebb már kereskedők is követték és rengeteg kalandvágyó civil. Eközben Shen-zin Shu is növekedett és egy idő után egy egész szigetté változott. Liu Lang halála után a teknős nem tért vissza Pandariára és Azeroth vizein barangolt hosszú ideig. Egy idő múlva már a sziget is zárttá vált, ezért az egyik pandaren sörfőző mester, Chen Stormstout elindult, hogy lássa a világot. A Pusztákon vándorolva akadt bele Rexxarba, akinek rengetegszer segített, azonban mikor elkészítette sörét visszatért a Kóbor Szigetre (Wandering Isle). A pandarenek Lordaeronban is feltűntek és úgy tűnt Garithos seregébe tartoztak. Legközelebb már csak a Mists of Pandaria kiegészítőjében találkozunk velük, amikor a Horda és a Szövetség katonái hajótörést szenvednek és Pandariára vetődnek. A civakodás itt sem ér véget és a folyamatos negatav energia felélesztette a Sha-kat, először a Jáde Kígyó előtt vívott csatában, majd mindenhol. Eközben a Kóbor Szigetre is megérkezett a Háború, aminek köszönhetően Shen-Zin Shu súlyosan megsérült és majdnem meg is halt. Szerencsére a ndarenekszövetségi és hordás druidák megmentették a helyzetet. Ezután a lakók két táborba oszlottak. A Tushui pandarenek a rögtönzött cselekedetek a helyzetek, ami néha áldozatokkal jár. Vezetőjük Tüzesmancsú Ji a Hordához csatlakozott. Ezzel szemben a Huojin tanításai ezt elvetik és vezetőjük Aysa a Szövetséget támogatja.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.