FANDOM


IconSmall PaladinA Szent Fény támogatói, a Szövetség védelmezői, a paplovagok megtalálhatóak Tirisfal Tisztás északi erdőitől kezdve (ahol az Élőhalottak előrehaladását próbálják megakadályozni) az Átkozott Földek déli vidékéig, szüntelenül vigyázva területüket a Sötét Portálon túlról érkező démoni hordákkal szemben. Hatalmas kalapácsaikkal és a Szent Fény erejével felvértezve ezek a szent harcosok csapatokat irányítanak a harcok során, s mindvégig a csata sűrűjében forgolódnak.

A paplovagok a közelharci harcosok és másodsorban varázshasználók kombinációi. Ideálisak bármilyen csoportnak, köszönhetően gyógyító, és egyéb képességeiknek, valamint a bűbájaiknak, pecsétjeiknek. Minden csapattagra vonatkozóan csak egy aurát aktiválhatnak, és meghatározott játékosok esetében meghatározott bűbájt alkalmazhatnak. Védelmi képességeiknek köszönhetően meglehetősen nehéz őket megölni. Gyógyíthatnak még a Szent Fény segítségével is ellenben más harcos osztályokkal. Élőhalott specialistáknak is tekinthetőek, mivel számos képességük eleve az élőhalottak elleni harcot segíti elő.

Engedélyezett fajok: IconSmall Human Male IconSmall Human Female Ember, IconSmall Dwarf Male IconSmall Dwarf Female Törpe, IconSmall BloodElf Male IconSmall BloodElf Female Vérelf, IconSmall Draenei Male IconSmall Draenei Female Draenei

Alap értékek: Életerő / Manna

Hozzáférhető páncélzat: sodronypáncélzat, bőr, vászon, pajzs és lemezpáncélzat

Hozzáférhető fegyverek: egy és kétkezes buzogányok, egy és kétkezes kardok, egy és kétkezes fejszék, Lándzsa

Aurák Egy időben csak egy aura lehet aktív. Ki kell választani, hogy melyik a legmegfelelőbb az adott szituációban. A többi játékos is megmondhatja, hogy melyiket lenne a legjobb használni. Ha ugyanabban a csoportban több paladin is van, mindegyiküknek más és más aurája lehet aktív, de ugyanannak az aurának a hatását nem halmozhatják. Ha te is paladin vagy, és egy másik paladin is van a csapatban, érdemes vele egyeztetni, hogy ő milyen aurát fog használni, annak érdekében, hogy kiegészítsétek egymást.

Forrás:www.wow-hungary.com

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.