World of Warcraft Wiki
Advertisement

A Lángoló Légió démonok, mutáns fajok, pokolfajzatok serege, amelynek egyedüli célja minden élőt, és rendet elpusztítani az Univerzumban. Eddig háromszór támadták meg Azerothot, és csak nagy áron tudták visszaverni őket. Azeroth történelme bizonyosan egészen más lett volna, ha a Légió nem kísérli meg háromszor is elpusztítani. Viszont meg kell jegyeznünk, hogy Azeroth eddig az egyedüli ismert bolygó, amit a Légió nem tudott elfoglalni.

A Légió célja elvileg az, hogy elfoglalják a Titánok művét, és visszaállítsák az Univerzumot eredeti sötét, kaotikus állapotába. Ennek érdekében a Légió minden életet, még a legkisebb virágot is eltiporja a világokon, amiket elfoglalt. A démoni horda felelős több ezer faj kihalásáért... és ezzel párhuzamosan több millió (ha nem több milliárd) életért a világon.

A Légió születése

A Titánok, minden élet és rend alkotói tudták, hogy művük nem lehet biztonságban, amíg a sötét entitások a Twisting Netherben folyamatosan fenyegetik azt. Ezen démoni lényeknek nem volt más céljuk, mint hogy az élet minden esszenciáját megszerezzék a világon. Idővel a démonok szépen lassan eljutottak a Titánok művéhez is. A Titánok kiválasztották legerősebb harcosukat, Sargerast, hogy legyőzze azokat, akik fenyegetik a rendet. Sargeras, a hatalmas bronz óriás, számtalanszor teljesítette feladatát, mindig elpusztította a démonokat amikor csak megtalálta őket. Sargerasnak összesen két nagyonn démoni néppel kellett megküzdenie. Mindkettő elég nagy hatalomra tett szert az Univerzumban. Ugyan Sargeras szinte korlátlan hatalma bőven elegendő volt ahhoz, hogy legyőzze még ezt a két legnagyobb démoni frakciót is, mély hatást tett rá a démoni befolyás és a mindent elpusztító sötét hatalom. A hatalmas Titán nem tudta palástolni lelki válságát, és mély depresszióba süllyedt.

Miközben kétségbeesése és zavartsága egyre csak mélyült, Sargerasnak egy újabb ellenséggel kellet szembenéznie: a Nathrezimmel. Ezek a sötét vámpír démonok (vagy rettegett nagyurak) már sok-sok világot elfoglaltak megfertőzve lakóit, és beletaszítva őket a sötétéségbe. A számító nagyurak nemzeteket állítottak egymással szembe, megfertőzve őket, és átváltoztatva őket vérszomjas állatokká. Sargeras könnyedén legyőzte a Nathrezimet, de a fertőzésük elérte lelkét.

Miután a kétségbeesés és a csalódás teljesen eluralkodott Sargeras elméjén, elvesztette hitét nemcsak a küldetésében, de még a Titánok alapelvében: a rendezett, nyugodt Univerzumban. Kezdte azt hinni, hogy a rendnek már az elmélete rossz, hogy csak a káosz és az üresség az egyedüli biztosak az univerzumban. Titán társai próbálták meggyőzni Sargerast tévedéséről, segíteni akartak neki, de ő csak elméletének igazolását látta a viselkedésükben. Megundorodva saját népétől, Sargeras elindult megkeresni saját helyét a világban. Habár a Pantheon sokáig bánatos hely volt a távozása miatt, társai soha nem gondolkodtak el azon, hogy a legerősebb Titán miket fog majd tenni ezután.

Még Sargeras titáni teste is elváltozott a démoni fertőzéstől. Szeme, haja, szakálla tüzesen lángol, bronz bőre sok helyen felszakadt, sugározva a belülről áradó végtelen gyűlöletet minden élő felé.

Amikor Sargeras őrülete nemes lelkének legutolsó morzsáit is felemésztette, arra a következtetésre jutott, hogy a Titánok a felelősek a teremtés kudarcáért. Végül úgy döntött, hogy megsemmisíti a Titánok munkáját, létrehoz egy legyőzhetetlen hadsereget, amely lángba fogja borítani az egész univerzumot. Őrületében széttörte a Nathrezim börtönét, és még sok más démonét, akit még mint a Titánok bajnokaként számtalanszor legyőzött, szabadon engedve ezzel a démoni hatalmat. Ezek a gyilkos teremtmények meghajoltak a Sötét Titán dühe előtt, és felajánlották neki örök hűségüket. Ezzel megszületett a Lángoló Légió.

Argus bolygóján Sargeras megtalálta akiket keresett-az eredárokat, ezt a nemes népet, amely a mágia minden fajtájával mesterien tudott bánni. Közülük Sargeras kiválasztott két nagyhatalmú varázslót, hogy vezessék démoni seregeit.Kil'Jaedennek az a feladata, hogy megkeresse az univerzum leggonoszabb teremtményeit, és hogy beállítsa őket Sargeras szolgálatába. A második, Arkemón volt a szerencsés, aki vezethette a démoni seregeket mindazok ellen, akik meg merik tagadni a Titán akaratát.

Advertisement