FANDOM


Játszható fajok a World of Warcraft játékban
Ember · Törp · Gnóm · Éjelf · Bc icon Draenei · Cata-Logo-Small Worgen Mists-Logo-Small Pandaren
Ork · Troll · Tauren · Élőhalott · Bc icon Vérelf · Cata-Logo-Small Goblin
Horde 32 A Horda
HordeCrest
Legfőbb vezető(k)

Pokolsikoly Garrosh (A Horda hadvezére, Kalimdor uralkodója)
Vol'jin (A Sötét dárda troll törzs vezetője)
Vérpata Baine (A Vérpata taurenek nagyfőnöke)
Szélfutó Sylvanas (Az Elhagyottak királynője, Lordaeron uralkodója)
Lor'themar Theron (Quel'Thalas királya)

Másodlagos vezető(k)

Drek'Thar (Az orkok vezére a Keleti Királyságokban)
Tharg (A Stonemaul ogrék vezére)
Thrall (Lehetséges Horda Sámán az Earthen Ring-ben)
Nazgrel (Thrallmar felügyelője)
Garrosh Hellscream/Varok Saurfang (A northrendi expedíció vezérei)
Roanauk Icemist (A Taunkák nagyfőnöke)

Population

292,210 tag.

Faj(ok)
Főváros
Egyéb városok
Jelenlét
Elsődleges nyelv(ek)

Ork

Másodlagos nyelv(ek)

A Horda, avagy az Új Horda egyike a két Azeroth világát megosztó politikai frakció közül, ellenpárja a Szövetség. A Harmadik Háború után létrejött törékeny béke során számtalan változáson esett át, egykori szövetségeseik helyére újak kerültek, és bár tagjaik kultúrája, világszemlélete, és valós szándékai merőbben különbözőek lehetnek , Thrall, mint az azerothi ork faj hadvezére mind ezidáig sikeresen egyben tartja őket.

Tagok

Vezető fajok:

A Horda erői

További kisebb frakciók/csoportok is részei a Hordának:

Történelem

Orcseal

A Horda címerpajzsa a Harmadik Háború során

Lásd még: Sötét Horda, Káosz Horda

Az Első Háborúban a Hordát csak a Draenor világából származó ork faj alkotta, akik szolgasorsba taszított fajokkal egészítették ki haderejüket. A Második Háborúban a szülőbolygójukról származó ogrék több törzse csatlakozott hozzájuk, és szövetséget kötöttek Quel'Thalas és Lordaeron között élő erdei trollokkal is. Az emberek, és szövetségeseik viszont újra vereséget mért rájuk, ezért az Ork Horda három részre szakadt; A Sötét Horda (Dark Horde) ellenállt, és a Fekete szikla hegységei mélyén megbújva megmenekült a fogságtól. Később a Lordaeron Szövetség expedíciós haderőt vezetett Draenor ellen, ezért több klán visszatért a faj szülőbolygójára, de miután az darabjaira hullott, és a kapu is bezárult, többségük végleg ott ragadt, és a démoni befolyás miatt létrejött a "Káosz Horda" (Fel Horde). A Harmadik Háború előtt Thrall a felszabadított ork testvéreivel Kalimdoron partra érve megmentették az elszigetelt "Sötét dárda" (Darkspear) dzsungel troll törzset a murlokoktól, akik ezért örök hűséget fogadtak nekik. Az ork exodus alatt csatlakoztak hozzájuk a tauren-ek is, akik újdonsült barátaiknak hála legyőzték Barrens kentaurjait. A háború utáni történések során a vérelfek követték az újra megnyílt Sötét Portálon túlra Illidant, de miután őt legyőzte Arthas Menethil az Icecrown Citadel előtt, egy részük visszatért Quel'Thalasra, hogy újjáépítsék egykori birodalmukat. Az emberekhez való viszonyuk véglegesen megromlott, de a Horda segítségével újra magukra találtak.

Szerveződés

A Horda sokkal centralizáltabb, mint a Szövetség, hiszen Orgrimmar egyértelműen a frakció központja, Thrall pedig a Horda elvitathatatlan vezetője (bár ő a faji vezetőket egyenlőként kezeli). A Lordaeron Szövetséghez hasonlóan Thrall küldötteket, s tanácsadókat fogad a Horda fajaitól, és távoli törzseitől, hogy álláspontjukat figyelembe véve igazságosan vezesse a birodalmat. Bár elkerülhetetlenül rendelkezik az orkok harcias jellemzőivel, Thrall azt is bebizonyította, hogy egy együttérző, és felvilágosult egyéniség, aki a Hordán belül rendkívüli tisztelet illeti meg. A Horda múltja Azeroth világának sötét fejezeteire emlékeztet, de jelenleg a Szövetséggel békében él és virágzik.

A Harmadik háborúban, mielőtt az elhagyatott élőholtak megszabadultak volna a Csapás fogságából, illetve a vérelfeket cserbenhagyták volna, a Horda összefogott a Szövetséggel, hogy a Lángoló Légiót elűzze Azeroth földjéről. Miután a régi ellenségeskedés ismét fellángolt, nyílt konfliktusok alakultak ki több csatatéren is. A démoni Illidan által újra megnyitott Sötét Portálon túl mindkét fél viszonylagos fegyverszünetet kötött, és a naarukat követve végül vereséget mértek az utolsó eredar parancsnokra, Kil'jaedenre. A Csapás újbóli előretörése viszont olyan mértékű fenyegetést jelentett, hogy kénytelenek voltak együtt szembeszállni vele. Ulduar titkait követve még viszonylagos egyetértés volt, de Icecrown fagyott szirtjeinél hamar újra felszínre törtek az indulatok, amely a Kataklizma után általános háborúvá fog válni.

Az orkok és a taurenek jobban hisznek a megváltásban Azeroth bármely más fajánál, és gyakorlatilag bárkinek adnak esélyt. Ez vonatkozik Lordaeroni fertőzött embereire, az elhagyatottakra, akik annak idején internáló táborokba zárták az orkokat, és a vérelfekre is, akik egykoron az emberekkel együtt voltak.

Horderaces

"A Horda fajai" Chris Metzen-től (RPG). Balról-jobbra: Egy fél-ork, egy tauren, egy goblin, és egy ork.

A két Horda

A Horda több változáson eset át a Harmadik Háborút követően:

  • Az első csoport a Warcraft III: Reign of Chaos RTS-ben jelent meg, és az orkok, a taurenek, a trollok, valamint néhány ogre törzs képviselte. Tagjai sámánisztikusak, és becsületesek, legtöbbjük Thrallt hősként, felkent vezetőként fogadja el.
  • A második csoportba tartoznak az elhagyatott élőholtak, és a vérelfek. Ez a két faj jelentősen különböző világlátással rendelkeznek, elsősorban a földrajzi különbségek (A Keleti Királyságokban fordulnak elő), másodsorban pedig múltjuk (az elhagyatottak egykor emberek voltak, a vérelfek pedig az ő szövetségeseik). Gyakran külön utakon járnak, nem feltétlenül ismerik el Thrall elsőbbségét, és nem is olyan becsületesek, mint a Kalimdorban lévő szövetséges fajok. Az elhagyatott élőholtak által alapított Royal Apothecary Society ("Királyi Gyógyszerészeti Társaság") megbízhatósága kifejezetten kérdéses, bár mindeddig csak a Csapás ellen harcoltak. Ennek ellenére nem tekinthetők valódi fennyegetésnek, és bár léteznek rossz szándékú élőholtak, és vérelfek, a többségük barátságosan fogadja a Horda nagyobbik felét.

A kapcsolat a két csoport között nem szívélyes, mivel Thrall követői (leginkább a trollok) nem bíznak az élőholtakban, félnek tőlük, hogy egy napon talán elárulják a Hordát. Ez a northrendi Wrathgate eset során be is következett, mikor a gyógyszerészeti csoport vezetője, Putress főgyógyszerész, és Varimathras félelemúr együtt elfoglalták Undercity-t, miután az élőholt méregkeverő a fagyvilágban a Csapás mellett a Horda hadait is megtámadta. A város visszafoglalása után ezért Thrall saját elit testőrségéből, a Kor'kron-ból vezényelt egy csapatot oda, hogy Kraggosh megfigyelő vezetése alatt szemmel tarthassa őket.

A World of Warcraft-ban

Ez a szétválás csak egyféleképpen figyelhető meg a játékon belül: Az elhagyatottak, és a vérelfek Barátságos (Friendly) reputáción kezdenek egymás fővárosaival, míg Orgrimmar-al, Thunder Bluff-al és a Sötétlándsza trollokkal Közömbös (Neutral) a kezdő reputáció. Hasonlóképpen, az orkok, a taurenek, és a trollok is közönbösek a vérelfekhez, és az élőholtakhoz, míg saját, illetve egymás frakcióival szemben már barátságosak.

A Horda erősségei

Fizikai erő

A Horda minden kétséget kizárólag a legmarconább, legtagbaszakadtabb szövetségesekkel rendelkezik. Egy felfegyverzett embernek, vagy törpének még a puszta kézzel harcoló ork vagy tauren is kihívást jelenthet, nemhogy egy nyílt háborúban a Horda valódi ereje. A Horda ezért -ha van rá lehetőségük- számbeli fölényüket, és nem a mozgékonyságot használják fel a harcok folyamán.

Vezetőség

A Szövetséggel ellentétben Horda fajai elismert vezetőket követnek, köztük is rendkívül szigorú hierarchia épült fel. Rendszerint minden tagjuk elfogadja a felállást, nem próbál kitörni belőle, kivételt képeznek az élőholtak. A bölcs parancsnok tudja, hogy hogyan lehet az orkok tiszta harci dühét elnyomni a megfontoltabb taktikáért.

A Horda gyengeségei

A Horda egy megállíthatatlan hadigépezetnek tűnhet, de örökölt gyengeségekkel is rendelkezik, amelyet a Szövetség már a Második Háború alatt jól ki is ismert.

Barbarizmus

Az egyik legszembetűnőbb gyenge pont a frakciót alkotó fajok eredendő primitívsége. Az orkok, a taurenek, és a trollok kifejezetten civilizálatlanok, eleve már puszta társalgási szokásaik sem túl bonyolultak, míg az elhagyatott élőholtak, és a vérelfek lényegesen kifinomultabb, elegánsabb módon élik ki vérszomjas hajlamaikat.

Egy ravasz Szövetséges parancsnok tudja, hogy hogyan lehet ezt a kezeletlen dühöt, és vadságot a maga javára fordítani.

Az orkok mindig is ismertek voltak legendás, ugyanakkor barbár harcosaikról, illetve a sámánisztikus szellemi vezetőikről. Ezt a Draenort felfedező Kil'jaeden is megerősítette, de annak ellenére, hogy ez az átok Mannoroth halálával megszűnt, megőrizték a démoni rontás halvány jelét; a harc alatt továbbra is képesek elvakult, és rémisztően vad dühbe loholni önmagukat, és minden ellenséget lekaszabolnak, aki csak fejszéjük elé téved. Thrall képes lett irányítani saját dühét, ennek köszönhetően hideg fejjel volt képes a felszabadulás felé tartó ork testvéreit vezetni.

A trollok az orkok leghűségesebb követői, így az Új Horda legmegbízhatóbb tagjai. Ők is természetüknél fogva vadul szembeszállnak ellenségeikkel.

Az ogrék az orkoknál is veszedelmesebbek, nehezen hallgatnak parancsnokaikra, és a legkisebb provokáció is elég ahhoz, hogy ész nélkül buzogányukat forgatva lerohanják támadóikat.

Az elhagyatott élőholtak viszont a hidegvérű gyilkolás mesterei, akik a Lich Király által rájuk hagyott színtiszta dühét a királynőjük vehemens bosszúvágyával ötvözik. Bár ők intellektuálisan sokkalta kezelhetőbb, megfontoltabb erőt képviselnek, de az igazság az, hogy ők sem többek, mint egykori élő emberi énjükből kikelt őrjöngő kannibál zombik hada.

Technológia

Fő cikk: Horda Technológia

A primitív kultúra, és szokás egyenes következményeként a Horda technológiai színvonala is igen alacsony, főképp azért, mert a Második Háború után elhagyták őket a goblinok. A Horda által járt isteni mágiák, és az őket körülvevő vadak tisztelete vezetett ahhoz, hogy a kiismerhetetlen, és alapvetően irányíthatatlan természeti erők hajszolása felemésztette a tudás más módozatainak tanulmányozásának lehetőségét. Az ellenség által megfigyelt harctéri technológia kimerült a rosszul felszerelt, és képzetlen szakmunkások által készített ostromfegyvernél, ezért a Horda tagjai gyakran kényszerülnek a kontárok segítségét igénybe venni; A léghajókat a goblinok üzemeltetik, és ők kérik meg az árát szolgálataiknak. A zöld manók mindeddig jól szolgálták az orkokat, és soha nem csapták be őket. A taurenek is használnak technológiát, de mivel hagyományaik szerint diszharmóniát okoznak a természetben, ezért nem is hajlandóak időt, energiát, és anyagi forrásokat áldozni a fejlődéséért. Ezért aztán a Horda többsége (tehát akik Kalimdorban laknak) mindig alacsonyabb technológiát használtak, mint a Szövetség, ha egyáltalán használnak. Az elhagyatottak viszont folytatták az egykori emberi technológia fejlesztését, amit a sötét nekromanciával kevertek meg. A vérelfek ismereteit homály fedi, főképp azért, mert sokkal inkább hagyatkoznak a mágiára, mint a technológiára.

A Kataklizma után viszont a Bilgewater goblinjainak hála talán elkezdhetnek a Szövetség technológia szintjéhez igazodni.

Kis haderők

Egy dolog a fizikai erő, de megint más a kéznél lévő, és bevethető katonák száma. A Horda jelenleg gyengélkedik, mivel a Harmadik Háború alatt rengeteg veszteséget szenvedtek el, a taurenek is Barrens meghódítása alatt tucatjával haltak meg a kentaurok támadásai miatt. Ezért aztán a puszta számok helyett csak a hit, és remény adott nekik erőt ahhoz, hogy a legnagyobb bajban is győzedelmet arassanak - így most, a háború után az vált a legfontosabbá, hogy az elterjeszkedés békés évei alatt valahogy visszanyerjék egykori populációjuk legalább egy részét.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.