FANDOM


Neutral 32Gul'dan
Gul'dan
Titulus

A Sötétség Megtestesítője, Az Álmok Pusztítója, Az Orkok Árulója

Nem

férfi

Faj(s)

ork

Karakterosztály

warlock, sámán, szellemidéző, harcos, gyógyító

Hovatartozás

Stormreaver clan, Shadow Council, Burning Legion, Old Horde, Shadowmoon clan

Foglalkozás

Shadow Council nagymestere, Stormreaver clan vezetője

Helyszín

Shadowmoon Valley

Állapot

halott

Mentor

Ner'zhul, Kil'jaeden

Tanítvány

Cho'gall

Magyar fordításokban Güldan néven szerepelhet

Gul'dan egy hajdani ork sámán volt Draenorból, későbbiekben az első ork warlock, valamint az Ork Horda megalapítója. Miután felhagyott a sámánizmussal, majd elárulta népét és tanítóját Kil'jaeden démonlordnak saját haszna és hatalma érdekében, Gul'dan közvetlenül felelős volt az orkok démoni elnyomásáért, és Azeroth Horda általi megszállásáért is. Azután, hogy a Lángoló Légió fővezére tanította, A Shadow Council megalapítójává és nagymesterévé vált, ahogy a halotti rémek, a death knightok alkotojává is. Gul'dan-t sokak a valaha létezett legjártasabb és leghatalmasabb warlocknak tekintik. Gyakran említette magát a "Sötétség megtesítője' vagy az "Álmok pusztítója"-ként.

Életrajz

Gyermekkor és a Ner'zhullal való kapcsolat

Keveset tudunk Gul'dan fiatalkori történetéről. Eredetileg a Shadowmoon clan tagja volt, és rendkívüli adottsággal rendelkezett a sámánizmus elemi erőinek használatában. Emiatt Ner'zhul, a rangidős sámán, a Shadowmoon klán és az orkok szellemi vezetője tanoncának választották őt. 

Míg Ner'zhul Kil'jaeden parancsára összegyűjtötte az orkokat a draenei-ok elleni harchoz, Gul'dan teljes mértékben támogatta Ner'zhul-t. Ám mikor Ner'zhul észrevette, hogy az ősök és az elemek ereje többé nem válaszol a felhívásokra, már sejtette, hogy valami gond van.Oshu'gunnál  kiderítette, hogy Kil'jaeden átverte, valamint hátráltatni próbálta. Rémülten vette tudomásul, hogy Gul'dan mindent látott az Oshu'gun-nál, és be is számolt róla Kil'jaedennek, még mielőtt Ner'zhul visszatért volna. Kil'jaeden Gul'dan közelébe férkőzött, és felajánlotta a lehetőséget, miszerint az ork a warlock mágia mesterévé válhat, azzal a kikötéssel, hogy Gul'dan az ő irányítása alatt vezeti az orkokat. Gul'dan bármiféle lelkiismeret-furdalás nélkül elfogadta az ajánlatot, és azonnal hozzákezdett a munkához - az ezidáig egyszerű sámán klánok gyülekezetét egy megállíthatatlan, vérszomjas Hordává készült alakítani.

A Horda és a Shadow Council

Guldan

Az erejéért ígért ajánlathoz tartva magát, Gul'dan számos hasonelvű, erőteljes orkot képzett ki Shadow Council néven. Egy saját klánt is alapított, a Stormreavers clan-t, akik csupán hozzá voltak hűségesek. A Kil'jaeden és Gul'dan által kötött alku lezárásaként, Gul'dan és a Shadow Council a klánvezéreknek Mannoroth vérét  biztosította. Ez a hordát tovább rontotta, méginkább vérszomjassá, barbárrá, gonosszá téve őket, így kiterjesztve azon démonok hatalmát, melyeknek behódoltak.

A Horda akkori erejének próbatételeként Gul'dan és a Shadow Council az orkokat minden egyes draenei meggyilkolására utasította. A közel teljes megsemmisítés szolgált bizonyítékul Kil'jaeden számára, hogy az orkok készen állnak a következő öldöklésre.

Ezen ténykedések lefolyása körül történt, hogy Gul'dan szert tett Garona Halforcen hűségére.

Az Első Háború

Később Gul’dant felkereste a gonosz titán (Sargeras) által megszállt őrült varázsló, Medivh, aki istenné válást ígért Gul’dannak – Sargeras sírkövében elzárva-, ha Gul’dan a Hordával meghódítja Azerothot (Sargeras rejtett célja azonban az volt, hogy visszanyerje uralmát teste felett). Gul’dan beleegyezett, és a Shadow Council közreműködésével segített Medivhnek megnyitni a Dark Portalt Draenor és Azeroth közt. A következő évek folyamán Gul’dan és az ő ogre varázslótanonca, Cho’gall titkon irányította a Hordát, míg azok Azerothon tomboltak.

Gul’dan elintézte, hogy Blackhandet válasszák meg a Horda vezérének, mivel az tökéletes biztosítéka volt a Shadow Councilnak. Habár Blackhand kellően képesített volt a harc terén, és viszonylag taktikusnak tűnt, rendkívül kéjvágyó volt – ezért könnyen irányítható Gul’dan által. <p class="MsoNormal">Gul’dan látta, ahogy a Horda szinte az egész Azerothi Királyságon felülkerekedik, ám Stormwind végső ostromának előestéjén tudomást szerzett egy csapatról, akik megtámadták Medivh Karazhan nevű tornyát. Mikor tudatosította, hogy az azerothiak az Őrzőt készülték leölni, Gul’dan sietősen átkutatta Medivh elméjét, hogy megtudja a sírkő helyét. Még mélyen az Őrző gondolataiban keresgélt, mikor Lothar és Khadgar megölték azt, így vetettek véget Medivh árulásának, és juttatták kómába Gul’dant. <p class="MsoNormal">Gul’dan tanácsai nélkül könnyedén végzett Blackhanddel Orgrim Doomhammer, aki a megkínzott és kivallatott Garonától szerzett információk segítségével lemészárolta Gul’dan warlockjait, és a Shadow Council többségét. 

A Második Háború

<p class="MsoNormal">Mikor Gul'dan felkelt a kómából Orgrimm Doomhammer már várta. Mivel Garonatól már tudott az Árnyék Tanácsról szembesítette Gul'dant a tényekkel. Vagy hűséget esküszik neki, vagy ő is úgy végzi mnt ahogy a tanács többi tagjai. Végül  a warlock az előbbi mellet döntött és Orgrimm szolgálatába szegődött klánjával, hogy tovább éljen. Viszont ez csak látszólagos szövetség volt. Ahoz, hogy Orgrimm ne sejtse meg, hogy Gul'dan a saját céljai elérésében ügyködik kénytelen volt eredményeket felmutatni.


<p class="MsoNormal">Végül Stormwind eleste után hat évvel később megkezdődött, a Második Háború. Ebben, Cho'gall mintájára egy elf rúnakő segítségével meglakotta a két fejű ogre mágusokat, valamint a Stormwindben meghalt lovagok testébe, beleültötte az Árnyék Tanács tagjainak a lelkét, így létre hozva a Death Knightokat.


<p class="MsoNormal">A végső csatánál Lordaeron ostrománál Orgrimm Doomhammer felsorakoztatta az ork klánokat, hogy ostromgyűrüt alkotva zárják körbe a fővárost. A döntő ütközet előestéjén viszont Gul'dan rálelt Sargeras sírjának helyére, ezért ő és klánja, valamint Cho'gall és a Twilight Hammer klán elhagyták a posztjukat, ezzel esélyt adva a védőknek a kitörésre és az ostromgyűrű szétzúzására.


<p class="MsoNormal">Orgrimm Doomhammer mérgében és Kil'rogg Deadeye tanácsára, Gul'dan és a Stormreawer klán után küldött egy kisebb egységet, hogy végezzenek az árulóval. Mire oda értek Gul'dan már halott volt, a felnyitott kriptában ugyan is őrült démonokat talált, akit széttépték a testét. Vezetőjük nélkül Orgrimm orkjai könnyű szerrel végeztek mindkét klánnal és megtorlásuk jeléül magukkal vitték Gul'dan koponyáját.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.