World of Warcraft Wiki
Advertisement

Ezen a szigeten kezdi meg életét a Hordás Blood Elf faj.


A Blood Elf  faj a High Elf faj egyenes ági leszármazottai, akik a harmadik háborút követően menekültek Outlandre. Outlanden a gonosz Illidan démonvadászhoz és a vele szövetséges nagákhoz csatlakoztak, hogy az egykor csodás Quel'Thalas birodalmát éltető Sunwell megsemmisülését követően új, számukra létfontosságú mágiaforrást találjanak. Illidan támogatásával sikeresen elnyelték e megtört planétán megrekedt kaotikus démoni energiákat, így bár megőrizték kecses, vékony testalkatukat és felfelé álló hegyes füleiket, de szemükben egyre gyengülő arkán varázs helyét átvette a káoszmágia csillogása.

A Szövetség és a Night Elfek csapata nem fogadta vissza őket, amiért támogatták az áruló High Elfet, de a Horda felismerte a bennük rejlő lehetőségeket, ezért felajánlotta a Blood Elfeknek segítségüket a királyság újjáépítésében, és a Forsaken élőholtakkal való megbékélésre, cserébe viszont tovább gazdagíthatták haderejüket a Holy Lifght bitorló Blood Knight.

  • A vérelf faj fővárosa a Harmadik Háborúban lerombolt, de mára újjáépített Quel'Thalas szívében fekvő Silvermoon City (Ezüsthold Város).
  • Az vérelf hátasa a sólyomstrucc (hawkstrider). Ez a struccszerű meglovagolható madár leginkább a Final Fantasy chocobo megfelelője.
  • A vérelfek nyelve a thalassian.
  • A vérelf építészeti stílusa nagyon kifinomult: Kecses, vékony falú tornyokban és kerek, vörös cserepes házakban laknak, amelyeket ívelt motívumokkal, köztük a faj védjegyének is tekinthető sólyomszárnyakkal díszítenek fel. Az általuk épített tornyok tetejére képtelenség belső lépcsőzettel feljutni, ezért ha nem húztak fel felső lépcsősort, akkor csak mágikus varázsgömböket lehet használni (ha az építészetről van szó, a Horda többi tagja nagyon messze áll e faj gazdag civilizációjától).
  • A vérelf faj számára nincs semmiféle vallás, a Nagy Arkánum utáni kutatásnak élnek, csak vérlovagjaikat köti le a Szent Fény, azokat is csak az Élőholt Csapás elleni bosszúból, nem valódi hitbuzgalomból.
  • A vérelf faj (és így a nemeselfekké is) őse az árnyelf faj, de az Ősök Háborúját követően Napjáró Dath'Remar és a megmaradt Előkelők (Highborne) elhajóztak a Keleti Királyságok legészakibb pontjára, és megalapították Quel'Thalast.
  • A vérelf faj többnyire egységes képet alkot, de a Külvilágban maradt, súlyosan démonizálódott társaik eltorzultak káoszvérelfekké (felblood elf), és követék az utolsó Napjáró sarjat, Kael'thast a megelevenedett Napkút ligetében, míg a korábbi szentségtelen Csapást túlélők között megjelentek a "megnyomorodott elfek" (wretched), akik nem tudták követni társaikat, és a mágiahiánytól szinte felismerhetetlenségig megrokkantak. Egyes áruló vérelfek pedig egyenesen csatlakoztak a Csapáshoz, mint a "bukottak" (darkfallen), akik vámpírszerű élőhalottakká váltak, és a San'layn frakció tagjaiként segítik a Lich Királyt.
  • Minden vérelf városban vagy táborban az őrség minden esetben férfi, és a Warcraft III: The Frozen Throneban megjelent Mágiatörő (Spellbreaker) egység mintája alapján ikerpengét, és egy hatalmas pajzsot forgat, ugyanakkor nem hordja a jellegzetes "főnixsisakot". Az egyetlen őrség, amely mannát használ.
Advertisement