World of Warcraft Wiki
Advertisement
{{{név}}}
[[Kép:{{{kép}}}|200px]]
Frakció/Hovatartozás {{{frakció}}}
Vezető {{{vezető}}}
Kasztok {{{kaszt}}}
Otthon {{{otthon}}}
Főváros {{{főváros}}}
Hátas {{{hátas}}}
Elsődleges nyelv {{{elsődleges nyelv}}}

A törp egy alacsony és izmos nép, legtöbbjük Khaz Modanban él, mely a Keleti Királyságokban található. Kisebbek az embereknél, de a gnómoknál nagyobbak, lehet, hogy a méretükben nem élveznek előnyt, de megbízhatnak erőteljes, izmos testükben. Egy átlagos törpe erős, előre megfigyeli a dolgokat és ugyanolyan jól a harcol mint dolgozik. Legtöbben elveszítik jó testalkatukat és józanságukat, mert nem bírnak ellen állni a finom ételnek és egy jó sörnek.

Az elmúlt időkben a törpök kevésszer hagyják el biztonságos hegyi erődjüket, páncélzatok és gyönyörű ékszerek készítésével foglalkoznak. Habár, amikor a csata elkezdődik, felkészülnek, hogy megvédjék az otthonukat, barátaikat, szövetségeseiket és megtartsák méltóságukat, becsületüket.

Történet

Ősidők

Amikor még a világ ifjú korában volt és a titánok elmenni készültek elhatároztak, hogy élő kőből létrehoznak egy fajt, melynek feladata a föld mélyebb rétegeinek megformálása. Ezt megtették, ám szomorúan tapasztalták, hogy a földinek (Earthen) nevezett lények "fokozott stresszfaktorú környezetben" degenerálódnak, melynek eredményei a troggok lettek. Mint később kiderült ezt a stresszes környezetet az Ősi Istenek által létrehozott Hús Átka okozta. Szerencsére a titánok helyrehozták ezt a jellemhibát azzal, hogy ösztöneikbe építettek egy afféle biztonsági rendszert, hogy hiba esetén mély álomba merüljenek. Végül ez a rendszer működésbe lépett, amikor bekövetkezett a Hasadás, ám 10.000 évvel később az Uldamanban alvó földiek felébredtek és szomorúan tapasztalták, hogy alvás közben az átok hat és kőbőrük puha hússá változott és a föld formálása feletti képességük eltűnt. Északra vándoroltak és bevájták magukat Dun Morogh hegyei közé. Habár puszta kézzel nem tudták a földet formálni még így is kitűnő affinitásuk volt hozzá. A törpök hamarosan felépítették Vaskohót (Ironforge) és elkezdtek terjeszkedni melynek eredménye egy fél kontinensnyi birodalom lett, melyet titán mesterükről, Khaz'gorothról neveztek el Khaz Modannak (Khaz Hegye). A kis fickókra a nevet az emberek ragasztották rá (habár már a kaldoreiek is így szólították őket az Ősök Háborúja idején). A törpök később királyt választottak és a szerencsés Modimus Anvilmar lett, aki vasmarokkal uralkodott alattvalói felett. Ennek ellenére a törp társadalom mégis eltagolódott 3 részre. A Bronzszakállú Klánt Bronzszakállú Madoran vezette, kinek klánja közel állt a király szívéhez. A Vadpörölyöket Vadpöröly Khardros vezetett, aki legtöbbször a Vaskohó melletti hegyekben vadászott és töltötte idejét. A Sötétvas Klán, Thaurissan Thánnal az élen Vaskohó legsötétebb bányáiba szorult vissza, melyekben elsajátították a fekete mágiát.

Earthen2.jpg

A Három Pöröly Háborúja (War of the Three Hammers)

A törpök így tengették napjaikat egészen, addig amíg a király meghalt és egy tehetségtelenebb uralkodó emelkedett fel. Szinte rögtön elkezdték az acsarkodást, de végül a Bronzszakállúaknak adatott meg a Vaskohó feletti irányítás. A Vadpörölyök északra vándoroltak és kivájták Grim Batol csarnokait. A Sötétvas klán délre ment a Vörösormú Hegységbe (Redridge Mountains) és királyukról megalapították Thaurissan Várost és közben a bosszút terverzgették, melynek perce rövidesen elérkezett. A Nagy Thán két frontos támadást tervezett testvérei ellen, melyet ő maga és felesége, Modgud vezetett. A thán Vaskohó, míg a királynő Grim Batol felé menetelt. Thaurissan hamarosan kikapott Madorantól, kinek serege Grim Batol megsegítésére sietett. Eközben a Vadpörölyök körömszakadtáig küzdöttek, hogy megvédjék királyságukat, ám a királynő -aki maga is járatos volt a fekete mágiában- árnyakat szabadított el, melyek az ellenségeik felé fordultak. Szerencsére Khardros egy baltavágással elintézte a királynőt, de továbbra sem menekültek volna, ha testvéreik serege a segítségükre nem siet. Madoran és Khardros -a Grim Batol-i győzelem után- Thaurissan város felé fordultak, melynek thánja gonosz tervet szövögetett. A Nagy Thán egy elementált akart megidézni, ami segített volna végezni ellenségeivel, ám a varázslat túl jóra sikeredett -és megölte Thaurissant-, így magát a Tűz Úrt, Ragnaros avatárját idézték meg. A tűz elementálok ura letarolta a Vörösormú Hegység nagy részét és kialakította a Lángoló Sztyeppéket (Burning Steppes) és az Izzó Hasadékot (Searing Gorge). Az idézés helyén egy vulkán emelkedett fel, melynek mélyébe költözött a Tűz Úr. Ragnaros behódoltatta a Sötétvas Törpöket (akiknek ettől izzani kezdett a szeme), akik a Feketekő Hegységbe (Blackrock Mountains) vájták városukat, Feketekő Tornyot. A többi törp klán nem mert szembenézni Ragnaros haragjával, így az oda vezető utat lezárták és két szobrot emeltek az út két oldalára, melyek az árulók sorsára figyelmeztettek. A Vadpörölyök -habár társaik felajánlották a Vaskohóba költözést- északra mentek és városukba nem tértek be, lévén az árnyak megátkozták (melyek pár betévedő törpöt elemésztettek, ők a halszerű Skardynok), így északabbra mentek és bevájták magukat a Hátföldek (Hinterlands) hegyeibe és felépítették Aire Peaket.

Dwarves3.JPG

Itt megismerkedtek a griffekkel, akikkel jó barátságba kerültek és megszülettek az első griff-lovasok. Ezalatt Madoran és serege rátalált egy gnóm falura, mely lenyűgözte őket. Eddig azt hitték a gőz gépeik az igazi mestermunkák, de a kis fickók technológiája bámulatos volt. Szinte mindent automatizáltak és házaikat robot csirkék őrizték. Madoran szövetséget kötött a vezetőjével és kötöttek egy paktumot, miszerint megosztják egymással felfedezéseiket, ezután visszamentek Vaskohóba. 

II. Háború

100 évvel később megérkeztek az orkok és végig pusztították Khaz Modan hegyvidékét, visszaszorítva a törpöket és gnómokat fővárosukba. Dun Algaz, Dun Modr, majd Grim Batol is áldozatukká lett (utóbbi az orkok egyik központja volt). Szerencsére a törpöket kisegítették az emberi erők és felszabadították őket, amiért hűségesküt fogadtak a Szövetségnek.

Magni.gif

III. Háború

A III Háborúnak már kevésbé voltak részesei. Valamikor akkortájt alapították a Felfedezők Ligáját (Explorer's League), melynek egyik tagja, Bronzszakállú Muradin a Fagyvégzetet (Frostmourne) kereste Északszirten (Northrend). Időközben találkozott Arthassal, akivel végül a keresett kardot is megtalálták, ám a felvétele után Muradin kómába esett. Arthas azt vallotta Muradinnal a Falka (Scourge) végzett, ám később kiderült, hogy ez hazugság volt és testvérei (Brann és Magni) megkezdte a gyászolást. Idővel két megfáradt paladin érkezik hozzá: Alexandros Mograine és Saidan Dathrohan. A két lovag egy furcsa, fénylő kővel érkezik és arra kérik kovácsoljon belőle kardot. A törp király -aki azt hiszi a bosszú eszközét kovácsolja- elkészíti a fegyvert és így megszületik a Hamuhozó (Ashbringer).

World of Warcraft

Miután a Lordaeron-i Szövetség felbomlott csatlakoztak az Új-Szövetséghez. A Törp király, Magni lányát, Moirát később elrabolja a Sötétvas törpök vezetője, Dagran Thaurissan. Magni kalandorokat bérel fel Feketeszikla Mélység (Blackrock Depth) elpusztítására és lánya kiszabadítására. Miután a kalandorok megölik Dagrant, Moira elmondja, hogy beleszeretett és már gyereke is van tőle és átkozódni kezd. Magni segítséget kér a nem rég megérkezett Variantól a Sötétvas törpök növekvő fenyegetésére, ám Katrana Prestor kijelenti, hogy így sincs nélkülözhető egységük és nem fognak toborozni. Magni mérgesen megy el pár goblin zeppelinnel és fülébe jut a Thandol Span elpusztítására készülő Sötétvas törpök terve. Magni északra megy, ahol épp egy csata kellős közepébe pottyan, amit megnyernek, majd a csatázókkal (Lo'gosh, Broll, Valeera és Thardros) haza indul. Magni egy mágikus beszélgetés során küldetést ad a csapatnak, hogy hozzák vissza a Fekeszikla Mélységből Windsor Marsallt, aki információkat ígért a Sötétvas törpök további terveiről. Ezt megteszik és kiderült, hogy Lady Katrana Prestor valójában az álruhában lévő feketesárkány, Onyxia. Magninak később további gondjai akadnak, mivel öccse Brann ismét eltűnt. A Bronzszakállúak középső testvére, Brann csatlakozott a Felfedezők Ligájához és többek közt neki köszönhető Azeroth feltérképezése és sok faj eredetének felderítése. Megjárta Zul'gurubot, Ahn'qirajt, Ulduart és Uldumot is és manapság már nincs olyan, aki ne ismerné a nevét.

Dwarvers2.jpg

Wrath of the Lich King

Északszirten megtalálja elveszettnek hitt testvérét, Muradint, aki magát a törpék újabb fajtájának, a Fagyszülötteknek királyaként. Muradin magát Viharszívű Yorgnak képzeli, de miután testvérei megjelennek visszatér az emlékezete és rögtön a bosszút tervezgeti Arthas ellen. Később személyesen vezeti a Jégkorona Citadella ostromát. Röviddel az Ulduarban felfedezettek után Brann Uldumba megy, ahol felfedezi Azeroth újra tervezésének eszközét, melyet a titánok alkottak. Szerencsére Brann pár kalandor segítségével semlegesíti a fegyvert. Ezalatt Varian elégedetlen fiával, amiért nem érdeklődik a harc iránt, ezért Vaskohóba küldi, lévén ő is ott tanult harcművészetet. Habár Brann Anduinnak ad egy remek fegyvert, a Félelemtörőt (Fearbreaker) a tanítás kudarcba fullad, ugyanis Magni egy szertartás során kristállyá változik és megjelenik az utódja, Moira, immár a Sötétvas törpök vezetőjeként és irányítása alá veszi Vaskohót. Anduin csapdába esik, de szerencsére eltud menekülni Theramore-ba, ahol Jaina segít neki. Ottartózkodása idején adja Baine-nek a Félelemtörőt, de később visszatér Viharváradba és elmondja apjának a történteket. Varian betör Viharváradba és legyőzi Moirát, majd a várost a törp klánok három vezetőjére hagyja: Vadpöröly Falstadra, Bronzszakállú Muradinra és Bronszakállú Moirára.

Mists of Pandaria

Később a Dun Moroghban élő Fagy Trollok -a Zandalarik segítségével- befognak egy jég elementált, akiből óriási vihar facsarnak ki, majd megkezdik Dun Morogh elfoglalását. 3 kalandor -Moira vezetésével- véget vet a Fagybőrű trollok ténykedésének és győzelmet aratnak.

Advertisement