World of Warcraft Wiki
Advertisement
Classes Deathknight Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
Starting a DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Tactics DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Class races DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Quests DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Abilities DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Trainers DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Armor sets DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Useful macros DK Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr

A halállovag a Blizzard Entertainment tervei alapján először élőhalott mágiahasználóként jelent meg a Warcraft II: Tides of Darkness játékban. Ez az egység egy döglovon közlekedő lích volt, ami megfelelt az akkori klasszikus fantasy regények és játékok által leírt formának. Néhány évvel később a készítők a Warcraft III: Reign of Chaos játékban a megjelent hősegység egyik példájaként már újratervezték a közismert halállovag megjelenését és stílusát, így végül létrejött két, merőben más halállovagtípus.

A halállovag formálisan paplovag, amely a World of Warcraft: Wrath of the Lich King kiegészítővel vált elérhetővé, mint az első hősosztály (hero class).

Történelem

Az igazság árnyai

A halandó fajok nekromantái az Első Háborúban a régi Horda kötelékében jelentek meg először, hogy csuhás boszorkányokként sötét mágiákkal támogassák azt. Az orkok totális vereségét követően Orgimm Doomhammer lett az új ork hadúr és a saját faját vasmarokkal irányító Árnytanács majdhogynem teljes vezetésével végzett, de a romlott, démoni feljebbvalóinak engedelmeskedő Gul'dan és leghűségesebb hívei el tudtak menekülni a leszámolásától. Gul'dan újra tanulmányozni kezdte az árnyvarázslatok hatalmát, míg végül egyik hűséges alattvalójának, Teron Gorefiend lelkét sikeresen ültette át egy elesett viharváradi emberlovag testébe, így létrehozva a halállovagok első generációját. Ezután a többi tanácsosát is átalakította, majd ismét csatlakozott a Hordához a Második Háborúban. Ezek a halállovagok döglovakon közlekedtek és minden korábbinál erősebb sötét mágiákat használtak a harc folyamán. Az élőholt armadával felvértezett Horda viszont újra vereséget szenvedett és a Lordaeron Szövetség a Sötét Portálig, sőt, azon túlra, saját szülőföldjükre űzte vissza az orkokat, majd a korábbi kegyvesztett Ner'zhul több tucat átjárót nyitott meg a démonok dimenziójába, az Örvénylő Éter felé, ezzel darabokra robbantva a bolygót.

A Lich Király bajnokai

Arthas Menethil, Lordaeron leigázója

Az orkok nem hoztak sikert a Lángoló Légiónak, és ezért Ner'zhult büntették meg: Testét démonok szabdalták szét, de lelkét Kil'jaeden eredar egy, az Örvénylő Éterből származó törhetetlen jégkoporsóba zárta és megparancsolta neki, hozzon létre új, minden eddiginél pusztítóbb erőt Azeroth világa ellen. A démon eltaszította az űr sötétségéből az ork szellemét őrző óriásszilánkot, ami Northrend fagyvilágának közepére ért földet, a zuhanás következtében viszont elvesztette a legendás "Fagysikoly" (Frostmourne) rúnakardját, és sérülés érte gigászi jégbörtönének falát is. Az újjászületett ork ezentúl Lich Király néven vált ismerté és a zord kontinens lakói elleni háborúkat követően egy kirin tori mágust, Kel'Thuzadot kerítette hatalmába. Kel'Thuzad elhajózott az ő világába, ahol megkapta mesterétől feladatának részleteit, majd visszatért Lordaeron-ba. A királyság távoli szegletében a bukott varázsló létrehozta az "Átkozott Kultusza" (Cult of the Damned) nevű titkos szektát, hogy a Lich Királytól kapott hatalmával elterjesszék a Métely mágikus átkát. Az átok a mezőgazdasági területeken, a szántók és a legelők környékén élő jámbor vidéki parasztokon okozott titokzatos megbetegedéseket először, miután azok érintkeztek a szekta ügynökei által megmérgezett gabonával. A betegség könnyű terjedése és gyors lefolyása miatt az áldozatok hamar meghaltak és a rontás következtében visszatértek halottaikból, hogy engedelmeskedve a Lich Király hívásának, az élők ellen fordulhassanak. A járvány megállíthatatlanul terjedt és híre csak késve jutott el a királyság szívébe, a nemesek és a király tudomására. Az emberek tehetetlenül nézhették, ahogy a kórság lecsap mindenhol, majd végül szembekerültek a Métely által feltámasztottak félelmetes fenyegetésével, a Csapás inváziójával, és ezzel kezdetét vette a Harmadik Háború. Az élőholtak tombolásának közepette Lordaeron ifjú hercege, Arthas Menethil kétségbeesetten kereste a módját, hogy megmentse a királyságot és lakóit, ám hamarosan megbomlott elméje. Őrülete akkor vált teljessé, amikor felfedezte, hogy az Ezüst Kéz fővárosának is tartott Stratholme városát megfertőzte a Csapás kórsága, és ezért elrendelte a teljes lakosság kiirtását, mielőtt még azok élőhalottá változnának. A népirtás után követte Mal'Ganis nathrezimet Northrendre, de a helyi törpe expedícióhoz csatlakozva sem tudott felülkerekedni a démonon, viszont hamar megtalálta a módját, hogy felülkerekedjen rajta; Egy barlang mélyén rálelt Ner'zhul elátkozott rúnakardjára. Meghasadt tudattal társa, Muradin Bronzebread figyelmeztetése ellenére kezébe vette a szentségtelen pallost, és ezzel létrehozta a halállovagság második generációját. A kard képes volt áldozatainak életerejét elszívni, ugyanakkor azok lelkét is elorozta, így amint kezébe vette Arthas, azonnal a Lich Király hatalmába került. A herceg ezután saját nemzete ellen fordult és miután elpusztította az Ezüst Kéz legnagyobb lovagjait, mestere a harcok folyamán elesett és megtébolyult társaikból megalkotta a Csapás igazi bajnokait.

A Harmadik Háború csucskalapját a Lángoló csaj második megjelenése hozta el, de a hormonikus Hyjal-hegyi csata után a démonokkal együtt a Csapás is vereséget szenvedett és a Lich Király saját trónusának falán kenödött fel károk miatt pedig súlyosan legyengült, ezért látomások útján magához hívatta az első bukott lovagot. Arthas lidércnyomásszerű álmok s képek kezdték gyötörni, de kihívóra talált Illidan Stormrage személyében, aki vissza szerette volna kaparintani Kil'jaeden-nek a Lich Király erejét. Elindult a harc a két gonosz között, ami végül a fagytrónus alatti párbajban csúcsosodott ki. Arthas és Illidan a Jégkorona lábánál vívtak meg, de démonizált árnyelf súlyosan megsérült, így kénytelen volt elmenekülni. Az átkozott halállovag ezután felmászott a Jégkorona legmagasabb pontjára és a meggyengült mentorának sisakját felhúzva egyesült Ner'zhul-lal.

Az Ében Penge

Az újjászületett Lich Király hosszú időre hallgatásba burkolózott, de miután értesült Illidan haláláról, elindította a Csapás második hadjáratát. Azeroth viszonylagos békéjét rázta fel az új élőholt invázió, amely során újra megtámadták a lepusztult Lordaeron- és Quel'Thalas királyságot övező Járványföldeket. Az invázió új központja Acherus; az Ében Erőd nevezetű nekropolisz lett, ahonnan maga a Lich Király vezette a hadjáratot a fanatikus Skarlát Lovagrend központja, Try Keze ellen. A Skarlát Eklávé elleni háború sorsdöntő ütközete mégis az Ezüst Hajnal tábora, a "Fény Reményének Kápolnája" melletti csata volt, mely alatt Darion Mograine halállovagot apja emléke kísértete. Darion a Harmadik Háborúban Lordaeron lovagjainak tagja volt, de Stratholme pusztulását követően a Lich Király befolyása alatt meggyilkolta saját apját, Alexandros-t, akinek szelleme most visszatért és fiát megszabadította az élőholt vezér sötét fogságától. Darion föllázadt, vezetése alatt Acherust megostromolták a lázadó halállovagok, ezzel elűzve a Lich Királyt a Keleti Királyságokból. A feleszmélt halállovag ezután az egykori Ezüst Kéz emlékéül kikiáltotta az Ében Penge Lovagrendet, majd a Tirion Fordring által újjáegyesült Ezüst Lovagrend szövetkezve elnyerte a Horda valamint a Szövetség támogatását is.

A halállovagság generációi

Az első generáció: Halállovagok a régi Horda kötelékében

Az első generációs halállovagok Ner'zhul üzelmei folyamán jöttek létre; halott boszorkánymestereinek lelkét zárta Azeroth világában elesett emberlovagok testébe. A Csapást szolgáló modern halállovagokkal ellentétben ezek az hullaszerű szörnyetegek nem voltak felkészült harcosok; sokkal inkább képzett nekromanták, akik természetfeletti intellektussal és hatalmas mágikus erővel voltak felruházva. Elsősorban a megfélemlítés taktikáját követék és megelevenítették az ellenséges katonák holttesteit, hogy azután agyatlan szolgaként segítsék őket a harcba. Ezek a csontvázkatonák védelmezték a halállovagot az ellenséges támadásoktól, miközben ők addig szabadon kiélhették halálos mágiáinak pusztító hatásait.

A második generáció: Halállovagok a Csapás szolgálatában

Egy halállovag koncepció (Raneman rajza)

A második generációs halállovagok azokból a bukott paplovagokból kerültek ki, akik nem tudtak ellenállni a Fagytrónus akaratának. A régi Hordát képviselő halállovagokkal ellentétben a modern halállovagok már nem voltak korlátoltak mágiahasználatuk terén, sőt, ezek a formális lovagok képzettek voltak a szemtől szembeni harcban is. Új képességeket sajátítottak el, idézhettek halálspirált, gyorsíthatták szövetségeseik lépteit és persze megeleveníthették a holtakat, ugyanakkor éltek a Halálpaktum adta hatalommal, így elpusztíthatták szolgáikat önmaguk gyógyítása érdekében. Számba véve relatív erejüket, a modern halállovagok sokoldalúbbak lettek, mint első képviselőik mind képességeik, mind a nyílt közelharc során tanúsított kitartásuk terén.

A renegátok: Halállovagok a Horda és a Szövetség soraiban

A halállovagok harmadik generációja a Lich Király szolgálatában álló halállovagok árulói, akik az Acherus; az Ében Erőd légióiban szolgáltak Új Avalon ostroma alatt. Mindazonáltal ezek a halállovagok a Lich Király parancsnoksága alatt álló sötét lovagságnak csak töredékét képezték. Az Ében Penge Lovagrend páratlan szolgálatot nyújtottak a Járványföldek területén, hogy a Csapás végleg leszámolhasson a Skarlát Lovagrenddel.

Hamarosan azonban fellázadtak a Lich Király és serege ellen és mint formális frakció, kiléptek a Csapás kötelékéből. Darion Mograine nagyúr vezetése alatt szövetkeztek az Ezüst Lovagrenddel, megostromolták Acherust és elnyerve a Szövetség, illetve a Horda támogatását, a felszabadult halállovagok megindították Northrend felé tartó bosszúhadjáratukat.

A hőskaszt áttekintése

A halállovag indításának speciális kritériuma van: A felhasználónak rendelkeznie kell az adott szerveren legalább egy 55. szintű, vagy magasabb karakterrel. Szerverenként csak egy halállovag hozható létre, viszont nem veszik el, ha a felhasználó törli a kritériumként aktív karakterét és nincs faji korlát sem. A halállovag 55. szintről indul el az Ében Erődből mágikus (uncommon) minőségű felszereléssel, a halállovagokra szabott küldetések után minden fontos képességének és ritka (rare) minőségű felszerelés birtokában vághat neki Outland felfedezésének, de az elérhető összes klasszikus légi csomópontok ismeretében még fejlődhetnek Azerothon is.

A játszható halállovag a halállovagság második generációjának leszakadt ága, így a Lich Király szolgálatában álló szentségtelen harcosokhoz, és nem a Második Háború alatt megbolygatott holttestekben fészkelő sötét mágusokhoz hasonlatosak. A halállovag kombinálja a harcászatot a sötét, nekromantikus varázslatokkal, rúnákkal vésett kétkezes fegyvereket forgat és nehéz páncélzatot visel.

A rúnarendszer

A halállovag rúnarendszere.

A halállovag képességeihez egyedi rúnarendszert használ fel. 3 fajta rúna van: Vér (Blood), Fagy (Frost) és Szentségtelen (Unholy), amelyek párosával érhetők el. Minden jelentős képesség felhasznál legalább egy típusból egyet, de akadnak olyanok is, amelyek kettő, illetve mindháromból egyet-egyet. A rúnák egységes újratöltési idővel rendelkeznek, ami 10 másodperc, és ez alatt nem lehet őket elérni. A Blood Pact ("Vérpecsét") illetve egyes talent-képességek útján elérhetővé válik egy negyedik típus, a Halál (Death) rúna, amely képes helyettesíteni az általános rúnákat. A halállovag ezen kívül egy második erőforrást is használ, a Runic Power (Rúnaerő); Minden egyes rúna elsütésével 10 pontot emelkedik, de ha nem használják fel a harcban vagy annak vége után, akkor a megszerzett rúnaerő lassan lemerül. Sok képessége használja fel ezt az értéket, egyes esetekben meg is növekszik erejük annak függvényében, hogy éppen mennyi rúnaerővel rendelkezik a halállovag. A rúnaerő maximális értéke 100, de a Fagy talent-ágban található Runic Power Mastery passzív módon feltornázhatja értékét.

Szerepkör

A halállovag hibrid közelharci kaszt, aki képes sebezni és tankolni is. Hordhat nehéz lemez páncélzatot, fegyverviselés szempontjából pedig a hagyományos kétkezes fegyverek (mint a kardok, fejszék, buzogányok, szálfegyverek) mellett képes a kettős forgatásra (dual wield) is. Mivel nem tud pajzsot hordani, tankolás során a nagy mértékű páncélzatára és a magas hárítási (parry) értékére épít. Tankolás során elsősorban a nagy sebzések által generált figyelemre (WoW szlengben: aggro) összpontosíthat, köszönhetően olyan nagy figyelmet okozó képességeknek, mint a Death and Decay, és a Rune Strike.

Vér
Deathknight blood.png

A Blood (Vér) a halállovag fizikai sebzésére, öngyógyítására helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor ez az ág rendelkezik a legjobb erősítőkkel is.

 • Sebzésokozás - A Vér erejével felruházott halállovag a hatékony öngyógyítása, és a nyers fizikai sebzése miatt jó szólózásra és fejlődésre.
 • Tankolás - A Vér oltalmában álló halállovag az életerő növelésének, és persze az öngyógyításnak köszönhetően a gyógyító munkáját könnyítheti meg a Vampiric Blood alkalmazásával valamint csökkenheti a kapott sérülések mértékét a Will of the Necropolis passzív bónuszával.
 • Támogató képességek
  • Abomination's Might - Passzív bónuszként megnöveli a halállovag és szövetségeseinek támadóerejét (attack power) 5%/10%-al. Továbbá megnöveli a halállovag erejét 1%/2%-al.
  • Mark of Blood - A célpontot megjelölve a halállovag és minden közelharci szövetségese a sikeres találatok esetén visszanyeri életerejének 4%-át. 20 másodpercig illetve 20 találatig marad érvényben.
  • Hysteria - Gyilkos dühbe hajtja a kijelölt baráti célpontot 30 másodpercig, így annak fizikai sebzése 20%-al növekszik meg, cserébe viszont szenvedést okoz, minden másodpercben csökkentve a célpont életerejét 1%-al.
Fagy
Deathknight frost.png

A Frost (Fagy) a halállovag kritikus esélyeinek és a masszív egy vagy több célpontra ható sebzésben remekkel,ugyanakkor a kettős forgatása is csak ebben az ágban érdemes használni.

 • Sebzésokozás - A Fagy erejéből merítő halállovag nagy az egyszeri és tömegekre ható Fagy-alapú sebzése, és jó a kritikus találati esélyei is a Killing Machine passzív, illetve a Deathchill aktív képességeknek.
 • Tankolás - A Fagy védelme alatt álló halállovag a másik két ágnál nagyobb mértékben képes csökkenteni a sérülések mértékét a Unbreakable Armor aktív képesség használatával, és a Icebound Fortitude, illetve a Frost Presence hatékonyságának növelésével. A Howling Blast ideális a tömegek kezelésében.
 • Támogató képességek
  • Improved Icy Talons - Az alap Icy Talons talent képesség fejlesztett változata megnöveli a halállovag és szövetségeseinek közelharci támadósebességét 20%-al 20 másodpercig, egyúttal megnöveli a halállovagét további 5%-al.
Szentségtelen
Deathknight unholy.png

Az Unholy (Szentségtelen) a halállovag betegségeinek és így a bizonyos ideig tartó sérülések ága, emiatt pedig a legjobb a területre ható sebzésokozás során. Továbbá képes a megelevenített hullarablóját (ghoul) végleges harci petté változtatni, vízköpőt hívni és erősebb kórságokat terjeszteni.

 • Sebzésokozás - A Szentségtelenség hatalmával rendelkező halállovag ideális a PvP-re és raid-instákra, mivel fizikai támadását mágikus sebzéssel kombinálja, betegségei pedig nagyobb kárt okozhatnak az Epidemic passzív bónuszával és a Crypt Fever betegség keltése útján. A betegségek hatékonyabb terjesztésével az összegyűlt tömegekben minden más ágnál komolyabb sérülést képes okozni, a további sebzésokozás erejét a Desolation passzív bónuszával növelheti meg.
 • Tankolás - A Szentségtelenség előtt meghajolt halállovag csökkenheti a mágikus sérülések erejét a Magic Suppression passzív bónuszával, viszont a legjobb a tömegek kezelésében a Wandering Plague, a fejlesztett Death and Decay, valamint a Desecration használatával, de a Bone Shield használatán kívül nem képes jobban csökkenteni sérülései mértékét.
 • Támogató képességek
  • Ebon Plaguebringer - A Kriptalázból kifejlődő betegség a továbbiakban nemcsak megnöveli a halállovag által keltett betegségek erejét x%-al, hanem annak szövetségeseinek mágikus sebzését is, továbbá növeli a halállovag fegyvereinek és mágiáinak kritikus találati esélyét is.
  • Anti-magic Zone - A halállovag egy nagy, mozdulatlan mágiaellenes burkot hozz létre maga körül, ami csökkenti a benne állókra irányuló mágikus sebzések erejét 75%-al. A burok 10 másodpercig vagy 10.ezer + a mindenkori támadóerő kétszeresének megfelelő mágikus sebzés elnyeléséig marad fenn

Rúnakovácsolás

Runeforging.png

Fő cikk: Rúnakovácsolás

A halállovag egyedi képzettsége a rúnakovácsolás (runeforging). A rúnakovácsolás kifejezetten a halállovagokra szabott, kaszt-specifikus fegyvererősítés, amivel kompenzálni próbálták a kaszt hátrányait.

A rúnakovácsolás a Bűvöléshez hasonló, de csak a halállovag által forgatott fegyverekre olvashatók rúnák. A rúna ráolvasása nem kerül semmiféle alapanyagba, nem kell fejleszteni sem a képzettséget, viszont egyedül csak az u.n "Rúnakovácsműhely" közelében lehet elvégezni a ráolvasási procedúrát. A ráolvasást követően a rúna végérvényesen rákerült a fegyverrel, ami ezután nem adható át más játékosoknak és aukcióba sem lehet helyezni.

Elérhető fajok

A halállovag minden faj számára válaszható. A táblázat az 55. szintről indulva mutatja a tulajdonságokat.

Faj Erő Fürgeség Állóképesség Intellektus Lélek Védelem Életerő
Szövetség Draenei World of Warcraft: Wrath of the Lich King 109 70 98 30 44 ? ?
Szövetség Törpe World of Warcraft: Wrath of the Lich King 110 69 102 28 41 ? ?
Szövetség Gnóm World of Warcraft: Wrath of the Lich King 103 76 98 32 42 ? ?
Szövetség Ember World of Warcraft: Wrath of the Lich King 108 73 99 29 44 ? ?
Szövetség Éjelf World of Warcraft: Wrath of the Lich King 105 78 98 29 42 ? ?
Szövetség Worgen World of Warcraft: Cataclysm 111 75 99 25 41 ? ?
Horda Vérelf World of Warcraft: Wrath of the Lich King 105 75 97 33 41 ? ?
Horda Élőholt World of Warcraft: Wrath of the Lich King 107 71 100 27 47 ? ?
Horda Goblin World of Warcraft: Cataclysm 105 70 102 28 45 ? ?
Horda Ork World of Warcraft: Wrath of the Lich King 111 70 101 26 45 ? ?
Horda Tauren World of Warcraft: Wrath of the Lich King 113 68 101 24 44 ? ?
Horda Troll World of Warcraft: Wrath of the Lich King 109 75 100 25 43 ? ?

Lásd még

Forráshivatkozás

Advertisement