World of Warcraft Wiki
Advertisement

Egyes magyar fordításokban Bronzszakáll klán-ként lelhetőek fel

Alliance Bronzebeard
Magni Samwise.jpg
Legfőbb vezető(k)
Faj(ok)

DwarfDwarf Dwarf

Karakterosztály(ok)

Hunter, Paladin, Priest, Rogue, Warrior, Death Knight, Mage, Shaman, Warlock World of Warcraft
Mountain king, Rifleman WC3RoC logo 16x32.png
Tinker, Engineer The RPG Icon 16x36.png

Főváros
Elsődleges nyelv(ek)

Dwarven, Common

Másodlagos nyelv(ek)
Hovatartozás

Alliance, Kingdom of Ironforge, Ebon Blade, Explorer's League

Reputation
Tabard

Ironforge Tabard.jpg

A Bronzebeard klán Khaz Modan törp klánjai közül az egyik legkiemelkedőbb klán. A War of the Three Hammers néven emlegetett háború alatt, ők vezették Ironforge törpjeit Thaurissan és a Dark Iron klán ellen. Napjainkban a vezetőjük Muradin Bronzebeard, aki bátyjától Magni királytól vette át a hatalmat miután a Magni egy rituálé során kővé dermedt.

A Bronzebeard klán törpéi Ironforgeban és az azt környező vidékeken élnek Khaz Modan területén. A Bronzebeardek birtokolják Dun Morogh földjét, mely az Ironforge-i törpök otthonául szolgál.[1]

A klán tagjait sokszor Bronzebeard törpöknek vagy, Ironforge törpöknek nevezik.

Történelem

Khaz Modan törpéi évszázadokon át békében éltek. Idővel társadalmuk túlságosan is nagyra nőtt a hegyi városok között. Habár High King Modimus Anvilmar igazságosan és bölcsen uralkodott, három erős frakció emelkedett ki a törp társadalomból.

A Thane Madoran Bronzebeard által vezett Bronzebeard klán szoros kapcsolatot ápolt a High King-el, továbbá ők voltak az Ironforge tradicionális védelmezői. A Thane Khardros Wildhammer által vezetett Wildhammer klán a hegyet környező előhegységeken és szirteken éltek akik több hatalmat szerettek volna a városban. A harmadik frakció, a Sorcerer-thane Thaurissan által vezetett Dark Iron klán. A Dark Iron törpök a hegy legmélyén laktak és terveket szőttek egyaránt a Bronzebeard és a Wildhammer testvéreik ellen.

Modimus Anvilmar uralma alatt a három frakció törékeny békében élt egymással, ám a béka vége szakadt mikor High King Anvilmar végelgyengülésben elhunyt. A három klán egymásnak esett és háborút indítottak melynek célja Ironforge megszerzése volt. A polgárháború hosszú évekig elnyúlt, ám végül a Bronzebeardek emelkedtek ki győztesként és száműzték a Dark Iron és Wildhammers törpöket.

A megalázott és gyűlölettel teli Dark Iron Klán bosszút esküdött Ironforge ellen. Thaurissan messzi délre vezette embereit Redrige Mountains területére, ahol megalapították saját városukat, Anvilmar névre keresztelve. A jólét és az évek telte nem enyhítette gyűlöletüket korábbi testvéreik iránt. Thaurissan és a varázsló felesége, Modgud kétfrontú támadást indítottak Ironforge és az akkori Wildhammer főváros Grim Batol ellen, céljuk teljes Khaz Modan feletti uralmuk volt.

A Dark Ironok eleinte sikeresek voltak, sorba hódították meg törp erődítményeket és majdnem a két fővárost is sikerült megkaparintaniuk, de végül Madoran Bronzebeard győzelemre vezette seregét a Dark Iron varázslósereg ellen. Thaurissan és szolgálói visszamenekültek a városuk biztonságába, nem tudván hogy Modgud és serege szintén alulmaradt Khardros és Wildhammer harcosai ellen.

A Bronzebeardek sikeresen uralták Khaz Modant a War of the Three Hammers után évszázadokon keresztül. Kapcsolatba kerültek az emberekkel, talán a legfontosabb szövetségesükkel körülbelül 1800 évvel a First War előtt, és körülbelül ugyanekkor szintén kapcsolatba léptek a High elfekkel akik ekkora már az emberek szövetségesi voltak.[2]. Az emberek és a törpék számos kovács és mérnöki titkot osztottak meg egymással, és megtalálták a közös szenvedélyüket is a harcot és történetmesélést.[3]. Általánosságban a Bronzebeardek uralma alatt virágzott Ironforge társadalma: sikerült barátságot kialakítani a Wildhammerekkel, helyreállították a polgárháború alatt romokba dőlt Ironforge városát, és megépítették a Thandol Span hidakat[4], és szövetséget kötöttek Gnomeregan gnómjaival.

Amikor az első ork Horde megkezdte Azerothi invázióját, a törpék felajánlották, hogy csatlakoznak a Grand Alliance-hoz. Magni Bronzebeard Király vezetésével a törpök az Alliance seregek gerincét alkották, és győzelmet-győzelemre halmoztak az ork erőkkel szemben. Azóta is az Ironforge-i törpék felbecsülhetetlen tagjai az Alliance-nak.

Egyéb hobbijaik mellett, a törpéket mindig is érdekelte származásuk, eredetük története. A törpe régészeknek sikerült Uldaman ősi Titán romjai között fellelniük a választ, miszerint fajuk eredetileg az Earthen faj azon fajtájából származnak, akiket érintett az úgynevezett 'curse of flesh' átok. Habár számos kérdés még mindig válaszra vár, a törpék elhivatottan keresik a válaszokat.

Napjainkban, a második Horde megalakulása óta a Bronzebeardek sem maradtak gondtalanok, számos tragédia érte a klánt. Nem sokkal Second War vége után, King Magni fiatalabb testvéréről, Muradin Bronzebeardről mindenki azt hitte hogy elhunyt miután Arthas Menethil herceg magához vette Frostmournet - bár, mint később kiderült, Northrenden Muradin amnéziában szenvedett. A Lich King bukása után Muradin, a háborús veterán hazatért, de ekkor újabb probléma merült fel: Magni Bronzebeard király átok alá került, kővé dermedt a Shattering alatt. Moira Bronzebeard, Magni elhidegült lánya és Thaurissan felesége, átvette Ironforge felett a hatalmat és bebiztosította zsarnoki uralmát. Uralma rövid volt hála Varian Wrynn-nek és az SI:7 ügynökeinek. Varian meghagyta Moira életét, és kihirdette hogy a Moira és Muradin együtt fognak uralkodni Falstad Wildhammerrel, megalakítva ezzel a Council of Three Hammers-t, mely gátat szabhat a további politikai válságnak.

Jelentősebb vezetők

Ironforge Királyságának jelképe

Történelmi időszak High Kingdom War of the Three Hammers Monarchia Three Hammers újraegyesülés
Kormányzó Modimus Anvilmar Madoran Bronzebeard Ismeretlen Magni Bronzebeard Muradin Bronzebeard

World of Warcraft

A World of Warcraft játékban Két realm is a Bronzebeard klán után kapta a nevét.

  • Lásd: Realm Nevek és helyük a Warcraft Lore-ban

Referenciák

Advertisement