Worldofwiki
Advertisement

שם באנגלית The jasperload mine

שם בעברית מכרה ג'אספרלוד

לדרגות 10

מתקבל בדרגה 4

צריך להשיג לחקור את המכרה ולדווח למרשל דוהן (marshal dughan) בגולדשייר (goldshire)

תוכן תודות לך אנו יודעים שמכרה הולך-רחוק-עמוק שורץ קובולדים. כעת אנו צריכים לבדוק את המכרה הרחוק יותר – ג'אספרלוד. חקור את המכרה וודא הימצאות קובולדים בו. כדי להגיע למכרה, יש ללכת לאורך הדרך לכיוון מזרח עד המגדל של אזורה (azora tower), מהמגדל פנה צפונה ותמצא את המכרה למרגלות הגבעות.

<הצדעה> , מה יש לך לדווח ? האם סיירת במכרה ג'אספלוד ?

קובולדים במכרה ג'אספרלוד, אתה אומר ? לעזאזל ! המצב מחמיר כל רגע ! תודה לך <שם> על הדיווח, הייתי מעדיף שתביא חדשות טובות יותר.

מתקבל באיזור מרשל דוהן (marshal dughan) בגולדשייר (goldshire)

מתבצע באיזור יער אלווין

מסתיים באיזור מרשל דוהן (marshal dughan) בגולדשייר (goldshire)

שלל 3 כסף, 50 נחושת 85-850 XP SW REP 250

הערות חלק שני ואחרון מסדרת משימות

Advertisement