Worldofwiki
Advertisement

ציידית אלפית לילה, באומנות

הצייד הינה דמות הנלחמת מטווח רחוק המשתמשת ב"פטים" (חיות מחמד) כדי להגן על עצמה ממתקפות קרב מגע,בדומה למיניון השייך לווארלוק. הצייד נחשב שימושי ב"ריידים" ו-PVP.

סגנון לחימה[]

ציידים לרוב משתמשים ב"פט" כ"טנק" כדי לא להתערב בקרבות קרב מגע (פנים אל פנים) ומשתמש בנשקים טווח רחוק (קשת וכו') כדי לתקוף את האויב.

PVP[]

ב-PVP רוב היריבים עוקפים את הפט ותוקפים את הצייד, ובמקרים כאלה הצייד צריך לנקוט בפעולה שונה בזו שב-PVE.
הדרך הטובה ביותר להילחם ב-PVP היא השתמשות במלכודת הקפאה(נגד יריב אחד) או מלכודת כפור(נגד יריבים רבים), יריית זעזוע ומתקפות מיוחדות של הפטים (כמו הקור של העכביש) כדי להאט את היריב, ולרוץ ריצה צדדית עם לחצני ה-Q או ה-E (כדי להיות מול היריב ועדיין לברוח ממנו) ולירות יריות מיידיות, כמו יריית קסם.

מלכודות[]

במשחק יש לצייד מספר מלכודות אשר הוא מניח על הרצפה, ופועלות רק כאשר אויב כלשהו דורך עליהם. חשוב לזכור שלנוכלים יש יכולת לראות את המלכודות ועוד יכולת לפרוק את המלכודות. גם חשוב לזכור שהמלכודות נשארות על הרצפה לזמן קצר (בין חצי דקה לדקה) או עד שיריב דורך עליהם.
מלכודות הצייד הם:

  • מלכודת הצתה(רמה 16) אשר מציתה את היריב וגורמת לו לנזק מתמשך.
  • מלכודת הקפאה(רמה 20) אשר מקפיאה לגמרי את היריב לכמה שניות.
  • מלכודת כפור(רמה 28) אשר מקפיאה את הרצפה ומאטה כל אויב שדורך עליה.
  • מלכודת מתפוצצת(רמה 34) אשר גורמת לכל היריבים שנקלעו לפיצוץ נזק מיידי ונזק מתמשך.
  • מלכודת נחשים(רמה 68) אשר מזמנת שלושה נחשים בעלות מתקפות רעל (בדומה לנוכל) שמתקיפות את היריב. הנחשים מתים אחרי 15 שניות.
  • יריית הקפאה(רמה 80) אשר יורה לאזור הנבחר מלכודת הקפאה רגילה.

ה"פט"[]

צייד טרול עם ה"פט" (חיית מחמד)

ה"פט" היא חייה המתלווה לצייד במסעותיו ונלחמות לטובתו בדומה למיניון של הווארלוק, אך בניגוד למיניון הפט אינה תוצר של זימון אלא חייה הבויתה על ידי הצייד. בנוסף הפט דורשת טיפול ואוכל, אפשר לרפא אותה ולהחיותה או שאפשר להחליף אותה בפט אחרת.

הצייד משתמש בפט לעיתים תכופות כ"טנקר" כדי שיוכל לתקוף את המטרה מרחוק ללא התערבות בקרב מגע.

כשרונות[]

הכשרונות של הצייד מתחלקים לשלושת סוגי הלחימה שהוא משתמש בהם.

  • Beast Mastery- סט כשרונות המפשר לצייד לחזק את הפט שלו.
  • Markmanship-סט כשרונות המחזק את יכולות הירייה של הצייד, את הטווח ואת הנזק הנגרם ממנה.
  • Survival- סט כשרונות האפשר לצייד לפתח את יכולות ההשרדות שלו אך גם את הנזק שהוא עושה, סט זב כולל מלכודות, בונוסים לסטאטים וכו'.
Advertisement