Worldofwiki
Advertisement

Sylvanas Windrunner.jpg
Sylvanasstitches.jpg
Sylvanasnew.jpg

סילוואנס האלפית הגבוהה הקשתית שרתה בצבא הברית בוורקראפט III נגד העל מתים.

היא ושתי אחיותייה היו מפקדות בצבא.

אבל יום אחד אחרי שהפאלאדין הטוב- לב ארט'ס הפך לאביר מוות אכזרי

הוא רצח אותה הוציא את נשמתה ואז החייה אותה בתור אלפית מתה שתשרת קשתית אופל

בצבא הסקורג' (scourge).

אחרי תקופה קצרה שהיא שרתה בצבא האופל בחוסר אונים היא החליטה לרצוח את הצבא שלו וכך היא עשתה היא

היא אמרה לארת'הס שהיא יום אחד תנקום בו.

העזובים מצבא הסקורג' אמצו אותה כמלכתם וכיום היא מלכת העזובים ומשרתת את העדר

ומחכה ליום שבו היא תנקום.

Advertisement