FANDOM


Gallows' End Tavern

טברנת קצה הגרדום (אנגלית:allows' End Tavern) מאכלס מאמנים רבים לגם מקצועות משחק וגם מקצועות מסחר. בטברנת יש בעלת פונדק ומספר סוחרים. הטברנה היא מיוחדת כיוון שהיא הטברנה הפועלת היחידה הידועה שמופעלת על ידי העזובים.

בטברנה יש גם קנאי אדום ויושב הרים שבויים במרתף.

NPC עריכה

אזרחים עריכה

מאמנים עריכה


תת-אזורים במישורי טריספאל 501px-WorldMap-Tirisfal
ישובים: ברילעיריית ברילדת'נאלהעיר התחתית
אזורים גאוגרפיים:

אגם ברייטווטראגם סתילוואטראחוזת קולד הרת'ביקורו של גארןהגנים הלוחשיםהריסות לורדארוןחוות אגאמנדחוות באלנירחוות סולידיאןהחוף הלוחשהחוף הצפוניטברנת קצה הגרדוםמוצב הצלבןמוצבי הצלבניםמוצב השמירה האדוםמנוחת פאולמערת רשת לילהמפלט גאנת'רמרפסת ריפוזהסוללהעמק הבלהותעמק רשת הרעלקבר משפחת אגאמנדקבר הצל

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.