FANDOM


מה שהייתה בעבר בירת בני האדם, עכשיו לא יותר מעיי חורבות אחרי הבגידה של הנסיך ארת'ס ופלישת השדים. אל-מתים העזובים לקחו שליטה על ההריסות וייסדו עיר תת-קרקעית מתחתיה. הכניסה הראשית לעיר עוברת דרך חדר המלוכה, ומעליות יורדות לעומק עשרות מטרים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.