Cold Hearth Manor.jpg

אחוזת קולד הרת' (אנגלית:Cold Hearth Manor) היא אחוזת חווה במרכז מישורי טריספאל, לשעבר חווה פורחת, משגשגת, יעילה. מגיפת האל-מוות פגעה בכל הדרו ועבדו שם, השדות נבלו וקמלו ונפלו לידי אן דד חסרי דעת.

העזובים הצליחו להשתלט על החווה ולגרש את האן דד האאחרים. הם שינו את שם החווה על מנת שיתאם לאווירה החדשה. כעת החווה מתקיימת כמרכז מסחר ומיקוח.

תת-אזורים במישורי טריספאל מישורי טריספאל
ישובים: ברילעיריית ברילדת'נאלהעיר התחתית
אזורים גאוגרפיים:

אגם ברייטווטראגם סתילוואטראחוזת קולד הרת'ביקורו של גארןהגנים הלוחשיםהריסות לורדארוןחוות אגאמנדחוות באלנירחוות סולידיאןהחוף הלוחשהחוף הצפוניטברנת קצה הגרדוםמוצב הצלבןמוצבי הצלבניםמוצב השמירה האדוםמנוחת פאולמערת רשת לילהמפלט גאנת'רמרפסת ריפוזהסוללהעמק הבלהותעמק רשת הרעלקבר משפחת אגאמנדקבר הצל

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.