Stillwater Pond.jpg


אגם סתילוואטר הוא אגמון קטן הממוקם ממערב לבריל במישורי טריספאל. לפני מגיפת האל-מוות, הוא היה מוקד נופש וקיט חביב על תושבי המישורים, ובגלל גודלו, הוא איפשר שחיה לילדים קטנים שלא מיומנים בשחיה.

כעת האגם שקט ומת, וללא נופשים שבאים אליו, ונזקי מגיפת האל-מוות שפגעה בו, האגם מוזנח ואפל ורק חיות פרא ואן דד נודדים נוטלים את מימיו הקרים.

תת-אזורים במישורי טריספאל מישורי טריספאל
ישובים: ברילעיריית ברילדת'נאלהעיר התחתית
אזורים גאוגרפיים:

אגם ברייטווטראגם סתילוואטראחוזת קולד הרת'ביקורו של גארןהגנים הלוחשיםהריסות לורדארוןחוות אגאמנדחוות באלנירחוות סולידיאןהחוף הלוחשהחוף הצפוניטברנת קצה הגרדוםמוצב הצלבןמוצבי הצלבניםמוצב השמירה האדוםמנוחת פאולמערת רשת לילהמפלט גאנת'רמרפסת ריפוזהסוללהעמק הבלהותעמק רשת הרעלקבר משפחת אגאמנדקבר הצל

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.