دنیای وارکرفت
Advertisement

گارونا هالفورسن، نیمه ارک، نیمه درنای بود، با این وجود که بسیاری، از جمله خودش باور داشتند که او نیمه انسان بود، تا زمانی که حقیقت بر او روشن شد. او یک قاتل و جاسوس حرفه ای بود. او یکی از فرستاده های هورد در طول اولین تهاجم به سمت آزروت بود، و همچنین قاتل شاه لین رین. بعدها او به پسرش مدیو و دیگر اعضای شورای جدید تیریسفال در جنگشان علیه ایل چکش شامگاه پیوست.

Advertisement