دنیای وارکرفت
Advertisement

آندوئین لوتار، شیر آزروت، آخرین بازمانده حقیقی سلسله باستانی آراتی، یک شوالیه بلند مرتبه از پادشاهی آزروت (که بعدها با نام پادشاهی بادطوفان شناخته شد) در طول نبرد اول، و فرمانده کل نیروهای اتحاد لورداران در طول نبرد دوم بود. او در جنگ با سرپرست جنگ ارک ارگریم چکش هلاکت، در پای کوه صخره سیاه، کمی قبل از پایان نبرد دوم، و بسته شدن دروازه تاریک کشته شد. او به عنوان یکی از بزرگترین جنگجویان همه زمان ها شناخته شده است. شاه واریان رین از پس او، پسرش ولیعهد شهر بادطوفان را آندوئین نام نهاد...

Advertisement