دنیای وارکرفت
Advertisement
توضیحات الگو (برای الگوی بالا، بعضی اوقات پنهان و مخفی است)

الگو:Infobox game/توضیحات


برای ویرایش این متن به الگو:Infobox game/توضیحات مراجعه کنید! (این چگونه کار میکند؟)
Advertisement