دنیای وارکرفت
Advertisement
توضیح
این الگو در بالای بعضی از فوروم‌ها استفاده می‌شود. این الگو مقارن با الگو:Forumheader/میز کمک، که در سیستم فوروم به کار می‌رود کار می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به راهنما:Wiki-style forums مراجعه کنید.
استفاده

{{Forumheader|<نام فوروم>}}.

Advertisement