دنیای وارکرفت
Advertisement
توضیح
این الگو برای برچسب زدن پرونده‌ها تحت گواهینامۀ CC-BY-SA است.
کاربرد

{{CC-BY-SA}}

Advertisement