FANDOM


En profet (Engelsk 'Prophet') er i vores verden en person der har en nær kontakt med Guderne og det Guddommmelige. I Warcrafts verden er det lidt det samme, men profeter er altid vise og er ofte altid også Leder-typer der kan se ind i fremtiden.

Liste over Profeter Edit

"Profeten" - Medivh. 
Prophet Velen - Lederen af Draeneis i Exodar. 
Aggem Thorncurse - <Death's Head Prophet> 
Bonechewer Blood Profet
Drakuru Prophet
Gal'darah - <High Prophet of Akali> 
Jammal'an, Profeten 
Krullaran, Profeten 
Moorabi - <High Prophet of Mam'toth> 
The Nameless Prophet - ('Den navnløse profet')
Prophet of Akali 
Prophet of Quetz'lun 
 Drained Prophet of Quetz'lun 
Skeram 
Tharon'ja 
Rhino Spirit - <High Prophet of Akali> 
Sethekk Prophet 
Twilight Prophet - <Twilight's Hammer> 
Prophetess Cavrylin 
Prophet of Har'koa
Prophet of Rhunok 
Prophet of Sseratus