FANDOM


Vrykulové jsou silně stavění obři, podobní lidem, původem z Howling Fjordu, který se nachází v jihovýchodě Northrendu. Říká se, že dříve vrykulové obývali zemi, kde založili obrovskou a prosperující civilizaci. Jednoho dne, bez jakéhokoliv varování či vysvětlení, vrykulové prostě zmizeli. Vesnice a chrámy zůstali opuštěné. Když započala válka s Lich Kingem a Horda s Alliancí se jej vydala porazit, vrykulové se opět objevili. 

Pod vedením krále Ymirona, tito impozantní válečníci začali útočit na základny Alliance a Hordy z pevnosti Utgarde Keep, nedaleko držení Alliance Valgarde. Co se dělo po dobu, kdy byli vrykulové pryč, to zůstává záhadou, nicméně, nyní bojují jako spojenci Lich Kinga. Přijmuli ho, jako svého "Death God". Několik vrykulů se přidalo ke klanu Twilight's Hammer v Twilight Highlands. 

Pa-1448112015

Vrykulský král Ymiron

Vrykulové jsou brutálními přírodními válečníky, kteří mají ochočené Worgs (šelmy podobné vlkům) a tajemný závod Proto-Dragons. Ovládají jakousi runovou magii, které nerozumí ani ti zkušenější mágové. 

V questu Anguish of Nifflevar je uvedeno, že děti vrykulů narozené v určitém čase byli "slabé a ošklivé". Král Ymiron dal příkaz všechny tyto děti pozabíjet, ale ne všichni z rodičů tak učinili. Namísto toho své děti skryli daleko od Northrendu. Podle všeho jsou tedy lidé potomci vrykulů. Stejně jako trpaslíci, i lidé nalezli v Northrendu chybějící článek historie vývoje. 

Brann Bronzebeard v Ulduaru objevil dialog, v kterém je uvedeno, že vrykulové jsou jednou z "počátečních ras", což znamená, že jsou přímým výtvorem titánů. 

Typy vrykulů: 

Existuje několik typů vrykulů. Na Broken Isles zřejmě žije ještě další typ, ale nám jsou prozatím známé pouze tyto:

Vrykulové: 

Polo-obři, kteří jsou zřejmě předchůdci lidí. 

Iron vrykul: 

kamenná či kovová kůže, na níž jsou vyryty runy. Dle všeho sloužící titánu Lokenovi a Yogg-Saronovi. 

Frost vrykul: 

Mají modrou kůži pokrytou ledem. Dokonalé přizpůsobeni k životu v chladnějších částech Northrendu. 

Kvaldir:

Masitá variace, pokryta zelenými šupinami, žijící u vody, téměř ve vodě. Pocházejí neznámo odkud, ale útočí z jižních pobřeží Northrendu. Objeví se také ve Vashj'ir, kde si nárokují na obsazení těchto zřícenin. Nicméně, jejich invaze byla odražena především Lady Naz'jar a Fathom-Lordem Zin'jatarem.

Val'kyr: 

Nehmotné nemrtvé vzkříšené vrykulské ženy. Obyvatelé vrykulské vsi Valkyrion jsou z větší části právě v této transformaci. 

Vargul: 

Vrykulové přeměnění na nemrtvé, kteří nebyli hodni Lich Kinga. Byli poraženi ve výzvě vystoupat na horu Jotunheim na pobřeží Icecrownu. Vítězové byli Ymirjar. 

Ymirjar: 

Ymirjar nejsou typem, ale organizací, věrní Lich Kingovi. Jsou to vítězové výzvy vystoupání na Jotunheim. Nicméně, členy Ymirjar jsou i někteří nemrtví Vargul, zřejmě z toho důvodu, že byli oživeni právě Lich Kingem. 

Vrykulské Klany: 

Hyldnir, Iron vrykul, Kvaldir clan, Sifreldar, Skadir clan, Dragonflayer clan, Jotunheim, Mjordin, Valkyrion, Winterskorn clan, Ymirheim

Příslušnosti: Pohroma, Twilight's Hammer

Hlavní město/pevnost: Utgarde Keep 

Trivia:

 - vrykulové jsou zřejmě inspirováni vikingy ze severské mytologie. 

- název vrykul pochází z řeckého ekvivalentu upíra. 

- vrykulové jsou hodně podobní Nords z The Elder Scrolls. 

- Chris Metzen na Blizzconu 2007 řekl, že při vrykulech si představili "upírské, barbarské vikingy z pekla." 

- V Heroes of the Storm hrdina Leoric má jeden ze skinů jako vrykul.