FANDOM


Narozeni v Twisting Nether, mohou být povoláni některými warlocky. Jejich podoba není zcela jasná - jako temný mrak plný prázdnoty. Úkolem každého Voidwalkera je bezpodmínečně plnit přání svého pána. 

A i právě proto se s nimi dobrodruzi setkávají jen zřídka, jsou-li bez pána. Mnoho warlocků je využívá právě pro jejich schopnost udržet nepřítelovu pozornost na sobě. Mimo to, jsou věrnými a tichými služebníky, kteří nikdy nebudou protestovat proti svému pánovi. 

Rozumí jazyku Eredun, ale nikdy neodpovídá. 

Pa-1448050346

Voidi jsou zvláštními démony, kteří poslouchají své pány na slovo.

Poslechne třeba i zcela sebevražedný příkaz. Dokáže pracovat s prázdnotou, s temnotou, přičemž je schopný uzdravit i sebe sama. 

Většinu nezotročených voidů vede Dimensius. Ten zničil domovský svět ethernal - K'aresh. V Netherstromu v základně etérických - Ethereum - se hodlají Dimensiusovi pomstít za každou cenu. 

Outland: Většina takových voidwalkerů lze nalézt v místech jako Warp Fields, přičemž jsou o něco více vybavení. Zdali se liší schopnosti od těch z Azerothu a od těch z Outlandu, to není známo. 

Typy:

Voidcaller 

Jsou typem voidů, kteří přes sebe mají přehozenou látku. Nesou přes jejich zahalené ramena dvě lucerny, které v sobě ukrývají zářící krystal, který silně připomíná část naaru. Jejich vztah s naaru je nejasný. 

Voidwraith 

Voidwraith je štíhlá verze Voidwalkera. Zdají se být vzácnější než jiné typy voidů. Lze je nalézt na Isle of Quel'Danas a v Netherstormu. Zereketh the Unbound je skvělým příkladem Voidwraitha. Vexallu, Anomalus a Arcanimus jsou elementární bytosti, které se tvarem podobají Voidwraith. Tito jsou nazýváni také jako "arcane voidwraiths" neboli "tajemní voidwraiths". Není zde však sebemenší náznak toho, že by byli s voidy nějak spjati. 

Void lord 

Void lord jsou doposud druhým nejsilnějším druhem voidů, s kterým jste se mohli setkat. Jsou velcí a ozbrojení. Používají shadow (temnou) magii. Není o nich moc známo, ale pravděpodobně jsou to velitelé Voidwalkerů. Jedním z nejsilnějších tohoto typu je zřejmě Dimensius, který pohltil domovský svět éterických. 

Void god
Jsou zatím nejsilnějším typem voidů, který je doposud znám. Jsou velcí, ale na rozdíl od Void lordů nenosí žádnou zbroj. První se objevil v Sunwellu, kdy se zrodil z umírajícího naaru - M'uru. Druhý se zrodil z K'ure, které inicioval Cho'gall, hluboko v hoře Oshu`gun na Draenoru. Na Draenoru se s nějakými Void god můžete setkat, avšak u některých není zcela jasné, zdali do tohoto typu spadají. 

Příslušnosti: Plamenná legie, voidi, Shadowmoon klan (Šamani Iron Horde ve WoD), Aliance a Horda (hráči)