FANDOM


Nazýváni také Páni děsu, jsou inteligentní a mazaní démoni, kteří byli objeveni a přijati do řad Plamenné legie titánem Sargerasem. Jsou stejně dobrými generály, jako vyslanci, zejména ti Kil'jaedena. Jsou velmi dobře známý jako manipulátoři a mistři podvodu. Oni jsou ti "neviditelní". 

Více: Páni děsu, mistři podvodu, klamu a lsti, hrdí na ďábelské ničení, kterého se dopustili na Azerothu. Celá staletí přidružení k Plamenné legii se páni děsu také nazývají Nathrezim. Sehráli v druhé invazi Plamenné legie velkou roli, když vedli vojska nemrtvých jako generálové. Jejich pozice však byla hodně oslabena, když přišla Sylvanas Windrunner a jednoho z nich se jí podařilo přivést na svou stranu a zabít další dva takové. Nyní jsou páni děsu spíše mýtus, které si vyprávějí vystrašené děti. Lidé se tak cítí bezpečněji, když si myslí, že Nathrezim jsou již jen legendou, jiné zas utěšuje lež, že Varimathras je poslední žijící Pán děsu. Někteří však ví, že zlo nikdy neumírá, a že jen proto, že to nevidí, neznamená to, že to neexistuje. 

Páni děsu vždy ovlivňují situaci z po vzdálí a většinou jsou zabarikádovaní ve svých opevněných sídlech nebo v středu armád. 

Pa-1448049597

Významným Nathrezim je např. Mal´ganis nebo Tichondrius.

V očích Nathrezim je zloba jedinečný dar. Soustředí se spíše na psychický útok, avšak ze všeho nejraději mají manipulaci - ovlivňovat rozhodnutí vládců jiných ras a přivádět tak jejich národ k úpadku. Páni děsu se, jak již bylo řečeno, raději schovávají za stěnou ghůlů a když dojde na boj tváří v tvář, pouští se do něj pouze tehdy, ví-li, že mají navrch. Páni děsu své soupeře nejdříve bedlivě studují. Poté využijí jeho slabin a o to je vítězství jednodušeji dosažitelné. 

Je zakázáno jednomu Nathrezim zabít jiného Nathrezim (to jste se mohli dozvědět i ve W3, když Sylvanas Varimathrasovi nařídila, aby zabil svého bratra - Balnazzara). 

Téměř každý z Nathrezim jsou rozhodnuti studovat umění války a magie. Téměř všichni z nich umí přivolat Infernala - pekelného golema ze žuly - zatímco jiní preferují vyvolání Doomguarda (Strážce záhuby) ze svých padlých nepřátel. Někteří z nich, jako třeba Mal'Ganis, jsou zdatnými v nekromancii. Je důležité si uvědomit, že Nathrezim nejsou v magii tak talentovaní, jako třeba eredeři. 

Ačkoli mnoho Nathrezim bylo zabito v obou invazích Plamenné legie, Balnazzar a nedávné objevení oživeného Mal'Ganise napovídá, že je mnohem těžší je zabít, než se původně myslelo. 

Známý Nathrezim: Tichondrius, Anetheron, Mephistroth, Balnazzar, Lord Banehollow, Beltheris, Culuthas, Dalvengyr, Detheroc, Diathorus the Seeker, Ganthrifal, Gorgannon, Lord Hel'nurath, Kathra'Natir, Lothros, Mal'Ganis, Pentatharon, Razelikh the Defiler, Sathrovarr the Corruptor, Solenor the Slayer, Talnivarr the Sleeper, Vagath, Varimathras

Příslušnost: Plamenná legie, Pohroma, Illidari