FANDOM


Floating eye, známý také jako Pozorovatelé, jsou monstrózní stvoření, nalezené v Outlandu. Avšak naleznete je jen v určitých oblastech, které se většinou nacházejí v Netherstormu a Blade's Edge Mountain. Nadále je lze nalézt v instancích Hellfire Citadel v části Blood Furnace, další v Auchenai Crypts. Nadále také byli někteří uvězněni v The Arcatraz, kde je krvavý elfové využívali k nějakým experimentům nebo něčemu jinému, co nám není známé. 
Pa-1448110656

Floating Eye

Mají dvě řady zubů a sedm očí. Floating eye jsou démoni ve službách Plamenné legie a zdají se být inteligentní. Broggok a Shirrak, kteří jsou již mrtvý, jsou však dobrým příkladem těchto tvorů, kteří Plamenné legii nesloužili. To by mohlo znamenat, že jsou tito tvorové méně loajální Plamenné legii, než jejich démoničtí druzi, a nebo jsou Broggok a Shirrak výjimkou. Kupodivu, Shirrak není klasifikován jako démon, nýbrž jako nemrtvý (undead).

Mimo to, u těchto démonů bylo jako u mála prokázáno, že mají potomky. Jednoho z nich můžete získat v období Children's Week, přičemž se tento pet jmenuje Sleepy Willy. 

Trivia: 

- Floating eye mají určitou podobnost s Cacodemons ze hry Doom, s Beholders ze hry Dungeons & Dragons a s Evil Eye z Heroes IV.

- někteří tito tvorové byli spatřeni, jak mluví. Jejich výkon se rovná tomu lidskému nebo orkskému.  

- Jejich oči dokáží střílet paprsky energie, jako lasery. Dokáží praktikovat hned několik druhů magií. Někdy si Floating eye nemohou pomoci a bezdůvodně vystřelují na náhodné cíle, dokud se nevyčerpají.  

- Některé druhy Floating eye dokáží využívat jed, který buď poškozuje oponenta, nebo jeho zbroj.  

- Když umírají nebo se uchylují ke spánku, klesají k zemi. Z toho plyne, že jejich levitace je způsobená nějakou magií, než že by byla pasivní. 

Nejznámější Floating eye:

Beamer, Broggok, Collidus the Warp-Watcher, Gorgolon the All-seeing, Moragg, Shirrak the Dead Watcher, Sleepy Willy, Veneratus the Many, Xeleth, Xhu'Daggab


Příslušnosti:
Plamenná legie, jiné