FANDOM


Známy také jako Pit lords nebo Páni pekel

Narozeni z čiré nenávisti v Netheru, Annihilan jsou silní démoni, sloužící Archimondovi Znesvěcovateli, podvoleni Plamenné legii. Jejich vůdce byl Mannoroth Ničitel. 

Více: Annihilan jsou popisováni jako stroje smrti, které jsou poháněni čistou zuřivostí a krvežíznivostí. Jejich těla se podobají masivní ještěrce, nebo spíše dryádám a kentaurům (4 nohy, 2 ruce). Mají ocas a křídla (které nepoužívají k letu, neb jsou příliš těžcí, ale převážně k obraně). Jejich horní torza je humanoidní, s velkým hrudníkem, dvě ruce a démonická hlava. Jejich ústa jsou vyplněna řadou zubů, jejich oči jsou plamenné a dokonce i jejich jazyk je postlán tesáky. Zbraní těchto démonů jsou double-bladed sword (meč podobný jedné azzinoth - Illidanově meči, akorát rovnější a bez záře). I když mohou vypadat jakkoliv s omezením pohybu, dokáží být relativně rychlí i přes jejich masivní postavu. 

Mnoho z nich stále bloudí v Twisting Nether. Tyto obrovské stvůry mají lásku pouze k zabíjení a přinášení smutku všemu živému. V případě, že by se dostali na nějaký ze světů, mohli 

Pa-0

Nejvýznamnějším Annihilan byl Mannoroth.

by znamenat velké nebezpečí. 

V neurčitém okamžiku, Archimonde rekrutoval Annihilan do Plamenné legie, které ochotně přijali. Tento okamžik se udál někdy mezi 25000 - 11000 lety. Annihilan jsou jen zřídka viděni v boji, neboť jsou pro legii příliš důležití, jen na to, aby je jen tak mohli ztrácet v bitvách. Pouze dva Annihilan vstoupila na půdu Azerothu - Mannoroth a Azgalor, takže se počítá s tím, že jsou to velitelské síly menších armád Plamenné legie, nebo že se jich ještě spousta nachází v domovském světě. 

Mannorothova krev byla použita k přeměně orků na Draenoru. Pouze jeden klan odmítl a unikl - Frostwolf. Při druhé invazi Plamenné legie (Třetí válka) Thrall a Grom Hellscream Mannorotha zabili a tím osvobodili orky z démonické korupce, avšak tento boj Grom nepřežil. 

Po smrti Mannorotha se stal novým vládcem Annihilan Azgalor. 

Ač krev Mannorotha i Magtheridona byla schopná poškodit takto orky, není stále zcela známé, zdali má stejné účinky i krev ostatních Annihilan, nebo jednoduše jen silným jednotlivcům. 

Kultura: O kultuře Annihilan není známo vůbec nic, ale zřejmě se bude brát v potaz hlavně surová síla. Mannoroth trval na tom, aby každý Annihilan vládl magickou mocí alespoň takovou, jako poloviční ereder. Kromě Magtheridona již nebyl viděn žádný jiný z Annihilan, kdo by byl tak zručný v používání magie. 

Známý Annihilan: Mannoroth, Aggonar, Arcubus Destroyer, Argaloth, Azaloth, Azgalor, Brutallus, Galvanoth, Magtheridon, Makazradon, Morgroron, Silroth, Timmanrug, Trelopades, Verius, Xaxion Drak'eem, Xirkos, Overseer of Fear 

Příslušnost: Plamenná legie